Gå rett til innhold

Faggruppe for overgrepsmottak

Vårt mål er å bidra til å styrke og videreutvikle det psykososiale, medisinske og rettsmedisinske tilbudet til pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

Les mer om hva vi gjør

Kompetanse og kurs

Her finner du oversikt over våre kurs og seminarer for ansatte ved overgrepsmottak.

Les mer

Faglige prosedyrer, verktøy og maler

Her finner du maler og dokumenter til bruk ved undersøkelsen (protokoll, skisser og sporsikringsskjema) og mal for klinisk rettsmedisinsk legeerklæring med veiledning.

Les mer

Informasjon til pasient og pårørende

Her finner du brosjyrer, informasjonshefte og informasjonsplakat om overgrepsmottak

Les mer

Prosjekter og publikasjoner

Her finner du faggruppens forskning og tilhørende publikasjoner.

Les mer

Kontaktinformasjon

Kontakt gjerne faggruppen

Kontakt oss