Gå rett til innhold

Overgrepsmottak

Forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin - Overgrepsmottak har som mandat og oppdrag å drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak samt å drive kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottak.

Leder NKLM - Overgrepsmottak
Grethe Johnsen

Forsker II - Bergen

grjo@norceresearch.no
+47 56 10 72 50

Møt teamet som jobber med overgrepsmottak

Kjersti Alsaker

Forsker I - Bergen
kjal@norceresearch.no
+47 56 10 72 03

Dina Midttun

Forsker III - Bergen
dinm@norceresearch.no

Gerd Jorunn Møller Delaveris

Forsker II - Bergen
gede@norceresearch.no

Jorun Seim Tennebekk

Seniorkonsulent NKLM - Bergen
jote@norceresearch.no
+47 56 10 72 88