Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Vi utvikler faglige resurser og støtteverktøy til drift og utvikling av legevakter. 

Verktøykasse for legevakt

Overgrepsmottak

Vi driver forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak og driver kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottakene.

Kunnskaps- og opplæringsressurser for overgrepsmottak

Nettkurs og opplæringsmateriell

Vi tilbyr ulike nettkurs i akuttmedisin og arrangerer webinarer oglager undervisningsmateriell for de som jobber i og med legevakt.

Se oversikt over aktuelle kurs, webinarer og ressurser.
Aktuelt

Små tiltak kan føre til ei meir hensiktsmessig bruk av ressursane ved legevakta

Aktuelt

Video i legevaktsentral – et nyttig verktøy

Aktuelt

Oppdaterte verktøy for vurdering og håndtering av akutt syke eldre

Se alle prosjekter
Kommende kurs og konferanser
Se alle events
Se alle events

NKLM bygger og formidler kunnskap innen kommunal legevaktmedisin gjennom forskning og fagutvikling.

Les mer om NKLM