Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Vi utvikler faglige resurser og støtteverktøy til drift og utvikling av legevakter. 

Verktøykasse for legevakt

Overgrepsmottak

Vi driver forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak og driver kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottakene.

Kunnskaps- og opplæringsressurser for overgrepsmottak

Nettkurs og opplæringsmateriell

Vi tilbyr ulike nettkurs i akuttmedisin og arrangerer webinarer oglager undervisningsmateriell for de som jobber i og med legevakt.

Se oversikt over aktuelle kurs, webinarer og ressurser.
Aktuelt

Mer hudplager under covid-19 pandemien

Aktuelt

Digital opplæring i sporsikring ved overgrepsmottak etter seksuelle overgrep

Aktuelt

Vurdering av akutt syke og skadde eldre

Se alle prosjekter
Kommende kurs og konferanser
Se alle events
Se alle events

NKLM bygger og formidler kunnskap innen kommunal legevaktmedisin gjennom forskning og fagutvikling.

Les mer om NKLM