Gå rett til innhold

Brosjyrer, informasjonshefte og plakat om overgrepsmottak

NKLM, Forsiden til brosjyren om overgrepsmottak., Overgrepsmottak, ,

Kilde:
NKLM

Forsiden til brosjyren om overgrepsmottak.

Brosjyre om overgrepsmottak

NKLM har utarbeidet en brosjyre om overgrepsmottak på flere språk. Brosjyren gir bl.a. informasjon om hva mottakene tilbyr. Brosjyrene er finansiert av Helsedirektoratet. Alle overgrepsmottakene fikk i juli 2009 tilsendt de første brosjyrene på norsk og engelsk.

Overgrepsmottakene kan selv laste ned brosjyrene som finnes i pdf format på flere språk. Andre etater og enkeltpersoner som ønsker brosjyrene kan også laste de ned fra denne siden.

Informasjonshefte for gutter og menn

Heftet "Seksualisert vold mot gutter og menn" er et hefte om vanlige reaksjoner blant gutter og menn og om hvor en kan få hjelp og mer kunnskap.

Heftet er utgitt av NKLM og en arbeidsgruppe har vært ansvarlig for utformingen.

Hefte finnes i pdf format (se under) , og Overgrepsmottakene kan selv laste ned heftene.

Informasjonsplakat om overgrepsmottak

Helsedirektoratet har utarbeidet en informasjonsplakat om overgrepsmottak. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har tidligere distribuert disse plakatene til hvert enkelt mottak. Plakaten finnes i pdf format til nedlasting (se under) og mottakene kan selv legge inn kontaktinformasjon (eller eventuelt ta kontakt med NKLM hvis dere trenger hjelp til dette)