Go straight to content

Overgrepsmottak

Forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin - Overgrepsmottak har som mandat og oppdrag å drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak samt å drive kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottak.

Leder NKLM - Overgrepsmottak

Grethe Johnsen

Senior Researcher - Bergen

grjo@norceresearch.no
+47 56 10 72 50

Møt teamet som jobber med overgrepsmottak

Kjersti Alsaker

Research Professor - Bergen
kjal@norceresearch.no
+47 56 10 72 03

Dina Midttun

Researcher - Bergen
dinm@norceresearch.no

Gerd Jorunn Møller Delaveris

Senior Researcher - Bergen
gede@norceresearch.no

Jorun Seim Tennebekk

Senior Consultant, National Centre for Emergency Primary Health Care - Bergen
jote@norceresearch.no
+47 56 10 72 88