Gå rett til innhold
<
Om oss

Om oss

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

skal bidra til at legevaktene følger den nødvendige faglige og organisatoriske utvikling, og medvirke til nasjonalt forbedringsarbeid og god kvalitet i tjenesten.

Vårt mandat

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har en «følge med»-rolle og et samfunnsoppdrag som sammenfattes i følgende punkter:

  • Bidra til nasjonal og internasjonal faglig utvikling innen fagfeltet
  • Etablere nødvendige nasjonale faglige standarder
  • Bidra til, og delta i, forskning innen fagfeltet
  • Etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet
  • Sikre nasjonal kompetansebygging og spredning av kompetanse
  • Gi råd og faglig støtte til legevakter og kommuner om organisering og drift av legevakt
  • Delta i undervisning, både i grunn-, etter- og videreutdanning
  • Gi råd, høringssvar og utredninger til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet


NKLM prøver å oppnå disse målene gjennom ulike virkemidler og en variert prosjektportefølge.

Fleksibilitet, omstillingsevne og høy motivasjon for arbeidet med legevakttjenesten skal være sentrale kjennetegn ved staben.

Våre prosjekter og vår forskning skal ha et anvendt siktemål, og ha kort vei fra idé, via rapportering og til anvendelse eller aksept i praksisfeltet.

Arngeir Berge NKLM, , legevaktskilt, ,

Kilde:
Arngeir Berge NKLM

Arngeir Berge NKLM, , resepsjon legevakt, <p>Arngeir Berge</p>,

Kilde:
Arngeir Berge NKLM

Organisering

NKLM ble etablert av Helsedepartementet i 2004 og har siden 2017 vært organisert under NORCE Norwegian Research Centre AS (NORCE), avdeling Helse og samfunn. Helsedirektoratet er kontraktspartner med NORCE og legger rammene for virksomheten gjennom bevilgning og dialogmøter.

Senteret er faglig knyttet til Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

NKLM har siden 2020 holdt til på Årstadvollen ved Alrek Helseklynge i Bergen.
Vår avdeling ligger i 4. etasje - Fløy C.

Alrek helseklynge er et storstilt helseklyngeprosjekt med solid forankring i ulike helsefaglige miljø i Bergensområdet. Klyngesamarbeidet bygger på grunntanken om at sammen er vi sterkere og har visjon om å utvikle forskningsbaserte og effektive løsninger på fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren.

Våre doktorkandidater

Her kan du lese om våre doktorkandidater og hva de forsker på.

Les mer

Postadresse
NORCE
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Postboks 22 Nygårdstangen,
5838 Bergen

legevaktmedisin@norceresearch.no
56 10 72 88 / 56 10 70 00

Besøksadresse
Alrek helseklynge
Årstadveien 17, 4. etg.
5009 Bergen

Gjennom vårt nyhetsbrev kan du holde deg oppdatert om våre aktiviteter.

Meld deg på nyhetsbrev

Ansatte

Jesper Blinkenberg

Leder NKLM - Bergen
jebl@norceresearch.no
+47 56 10 72 16

Tone Morken

Forsker I - Bergen
tomo@norceresearch.no
+47 56 10 72 62

Jorun Seim Tennebekk

Seniorkonsulent NKLM - Bergen
jote@norceresearch.no
+47 56 10 72 88

Anita Hunsager

Forsker III - Bergen
anhu@norceresearch.no
+47 56 10 72 43

Arngeir Berge

Seniorrådgiver NKLM - Bergen
arbe@norceresearch.no
+47 56 10 72 10

Bent Håkan Lindberg

Forsker II - Bergen
beli@norceresearch.no

Christine Gulla

Forsker II - Bergen
cgul@norceresearch.no
+47 56 10 72 15

Dina Midttun

Forsker III - Bergen
dinm@norceresearch.no

Erik Zakariassen

Forsker I - Bergen
erza@norceresearch.no
+47 56 10 72 97

Gerd Jorunn Møller Delaveris

Forsker II - Bergen
gede@norceresearch.no

Grethe Johnsen

Forsker II - Bergen
grjo@norceresearch.no
+47 56 10 72 50

Gunnar Tschudi Bondevik

Forsker I - Bergen
gbon@norceresearch.no
+47 56 10 72 17

Hogne Sandvik

Forsker I - Bergen
hosa@norceresearch.no

Ingrid Hjulstad Johansen

Forsker II - Bergen
ijoh@norceresearch.no
+47 56 10 72 49

Isabel Sebjørnsen

Forsker III - Bergen
iseb@norceresearch.no
+47 56 10 73 04

Jonas Dale

Forsker III - Bergen
jond@norceresearch.no
+47 56 10 72 90

Kjersti Alsaker

Forsker I - Bergen
kjal@norceresearch.no
+47 56 10 72 03

Kristian Myklevoll

Forsker III - Bergen
krmy@norceresearch.no
+47 56 10 72 64

Lisa Marie Haraldseide

Forsker III - Bergen
liha@norceresearch.no
+47 56 10 72 22

Marit Stordal Bakken

Forsker II - Bergen
msto@norceresearch.no
+47 56 10 72 35

Merete Allertsen

Rådgiver NKLM - Bergen
mera@norceresearch.no
+47 56 10 72 02

Nathalie Sandal

Forsker III - Bergen
nsan@norceresearch.no
+47 56 10 73 05

Siri-Linn Schmidt Fotland

Forsker III - Bergen
sifo@norceresearch.no
+47 56 10 72 26

Stein Vabo

Forsker III - Bergen
stva@norceresearch.no
+47 56 10 73 14

Steinar Hunskår

Forsker I - Bergen
sthu@norceresearch.no

Valborg Baste

Forsker II - Bergen
vaba@norceresearch.no
+47 56 10 72 09

Vivian Midtbø

Forsker III - Bergen
vmid@norceresearch.no
+47 56 10 72 60