Gå rett til innhold

Prosjekter og publikasjoner

Kartleggingsundersøkelser av overgrepsmottak

Her kan du lese mer om alle våre kartleggingsundersøkelser av overgrepsmottak

Les mer om prosjektet

Seksuell aktivitet og kvelning med og uten samtykke

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om kvelning som del av frivillig seksuell aktivitet og som ledd i overgrep og vold.

Les mer om prosjektet

Tillit og helse hos overgrepsutsatte (TRUST-studien)

Prosjektet søker å kartlegge eventuell sykdomsutvikling etter seksuelle overgrep, samt identifisere faktorer av betydning for utviklingen av mental helse, herunder faktorer knyttet til interaksjon med behandlingsapparatet, politi og rettssystemet, tillit til samfunnets institusjoner, og sosiale relasjoner.

Les mer om prosjektet

EIR-studien

Prosjektet vil undersøke om en tidlig psykologisk behandling kan forebygge psykiske og/eller fysiske ettervirkninger etter voldtekt.

Les mer om prosjektet