Gå rett til innhold

Veiledere, faglige prosedyrer og rutiner for overgrepsmottak

Protokoll for rettsmedisinsk undersøkelse, nasjonal sporblankett, skissetegninger, rettningslinjer for prøvetagning etc.

Opplæring i sporsikring

Digital opplæring i sporsikring ved overgrepsmottak etter seksuelle overgrep

Lenke til e-læring