Gå rett til innhold

Rettsmedisinsk protokoll for overgrepsmottak

Nasjonal protokoll som sikrer adekvat anamnese, undersøkelse og dokumentasjon ved akuttundersøkelse ved overgrepsmottak. Dokumentasjon i henhold til protokollen vil danne grunnlag for notater i journalsystemet og ved en rettsmedisinsk erklæring.

Skisser

Ulike skisser av kropp egnet til dokumentasjon av skader/funn. Skissene kan fritt (dvs vederlagsfritt) benyttes i arbeid med overgrepsutsatte forutsatt at tegnerens logo synes på skissene. Det er ikke tillatt å benytte skissene til annet formål.

Fotsåler Helkropp side Helkropp side venstre Helkropp side høyre-venstre Hender - forside - bakside Hoder Kvinne bakfra Kvinne forfra Kvinnelig brystkasse Kvinne forfra-bakfra Kvinnelig ytre kjønnsorganer Mann bakfra Mann forfra Mann forfra-bakfra Mann ytre kjønnsorganer Munnhulen Penis pung
Skisser - alle*

Alle skisser i ett dokument. Skissene kan fritt (dvs vederlagsfritt) benyttes i arbeid med overgrepsutsatte forutsatt at tegnerens logo synes på skissene. Det er ikke tillatt å benytte skissene til annet formål.

*Skisser - alle*

Skjema for oversikt sikrede spor

Politiets skjema “Retningslinjer for sporsikring og prøvetaking hos menn/kvinner” er både en veiledning i hvor sporprøvene skal tas fra og en loggføring av sporprøver/sikret materiale i overgrepssaker. Det er forskjellige skjemaer for ulike kjønn. Skjemaet beskriver hvor sporprøvene skal tas fra og hvilket sporsikringsmateriale som antas sikret. Skjemaet i originalform skal legges i forseglet pakke sammen med sporprøvene. Husk kopi av dette til journal for egen dokumentasjon.

Nasjonal mal for rettsmedisinsk legeerklæring overgrepssaker

Her finner du nasjonal mal for oppsett og innhold i en rettsmedisinsk legeerklæring. Denne er veiledende og det er mulig å endre ved behov for tilpasninger. Veiledningen gir forklaring til punktene og forslag til tekst og følgedokumenter. Her finner du et eksempel med forslag til tekst med forklaring om overgrepsmottak som kan vedlegges legeerklæringen. Teksten må tilpasses det som er relevant å beskrive om ditt mottak og de som arbeider der.