Gå rett til innhold

Faggruppe for overgrepsmottak har på oppdrag for Helsedirektoratet ansvaret for kompetanseoppbygging for ansatte ved overgrepsmottak.

Nettsiden er under utvikling og alle lenker fungerer derfor ikke.

Grunnkurs for overgrepsmottak

Grunnkurset gir en innføring i teoretisk bakgrunn, organisering og praktisk gjennomføring av et helhetlig psykososialt, medisinsk og rettsmedisinsk tilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

Les mer

Temaseminar for overgrepsmottak

Seminaret gir mulighet for fordypning og oppdatering innen ulike tema på overgrepsfeltet, der tema varierer fra kurs til kurs. Aktuelle forskningsprosjekter blir vanligvis presentert.

Les mer

Digital opplæring i sporsikring ved overgrepsmottak etter seksuelle overgrep

Her finner du digital veiledning i sporsikringshygiene, ivaretakelse av beviskjeden og teknisk veiledning i sporsikring fra kropp, kroppsåpninger og kjønnsorgan.

Les mer

Kurs i klinisk rettsmedisinsk sakkyndighet for overgrepsmottak (C-kurs)

Kurset er et samarbeid mellom NKLM og Oslo universitetssykehus, Avdeling for rettsmedisinske fag.

Les mer

Lederseminar for overgrepsmottak

Årlig samarbeidsforum mellom NKLM faggruppe for overgrepsmottak og de administrative og faglige ledere ved landets overgrepsmottak.

Les mer

Nettkurs i volds- og overgrepshåndtering

Kurset gir en innføring i forekomst og hvordan håndtere vold og overgrep på legevakt. Kurset er obligatorisk for helsepersonell som arbeider på legevakt.

Les mer

Kursmateriell

Her finner du oversikt over kursmateriell fra tidligere kurs (krever innlogging).

Logg inn