Gå rett til innhold

Pågående doktorgrader

Konservativ bruddbehandling i allmennpraksis

I dette ph.d-prosjektet skal jeg undersøke ulike aspekter ved røntgenologisk påvist og behandlet bruddskader og de økonomiske kostnadene ved lokal konservativ bruddbehandling versus sykehusbehandling.

Hovedveileder: Tone Morken (NKLM)
Medveiledere: Knut Steen (NKLM), Christina Brudvik (UiB) og Steinar Hunskår (UiB)
Finansiering: Allmenmedisinsk forskningsfond, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Bykle kommune
Tidsramme: 2015 - 2023

Les mer om prosjektet

Doktorkandidat
Stein Vabo

Forsker III - Bergen

stva@norceresearch.no
+47 56 10 73 14

Telefon triage og rådgiving i legevaktsentral- i normale tider og under en pandemi

I dette ph.d-prosjektet skal jeg studere legevaktsentralens rolle og hvordan operatørene i sentralene bidrar til pasienthåndtering i tjenesten.

Hovedveileder: Steinar Hunskår (UiB, NKLM)
Medveileder: Ingrid Hjulstad Johansen (NKLM)
Finansiering: NKLM, NORCE
Tidsramme: 2021 - 2023

Les mer om prosjektet

Doktorkandidat
Vivian Midtbø

Forsker III - Bergen

vmid@norceresearch.no
+47 56 10 72 60

Beslutningsstøtte og dokumentasjon for medisinske nødsamtaler ved hjelp av kunstig intelligens

I dette prosjektet vil jeg utforske nye brukergrensesnitt der kunstig intelligens hjelper operatører i legevaktsentralen med beslutningsstøtte og dokumentasjon under telefonsamtalene.

Hovedveileder: Christoph Trattner (UiB, NKLM)
Medveiledere: Frode Guribye (UiB)
Finansiering: Norges Forskningsråd
Tidsramme: 2021 - 2024

Les mer om hovedprosjektet

Doktorkandidat
Arngeir Berge

Seniorrådgiver NKLM - Bergen

arbe@norceresearch.no
+47 56 10 72 10

Samtale- og dokumentasjonskvalitet ved medisinsk telefonvurdering assistert av kunstig intelligens

I dette ph.d-prosjektet skal jeg måle effekten av det interaktive webgrensesnittet RE-AIMED ved å undersøke hvordan grensesnittet påvirker samtalekvalitet og dokumentasjon av samtalen.

Hovedveileder: Ingrid Hjulstad Johansen (NKLM)
Medveileder: Erik Zakariassen (UiB, NKLM)
Finansiering: Norges Forskningsråd
Tidsramme: 2020 - 2024

Les mer om hovedprosjektet

Doktorkandidat
Siri-Linn Schmidt Fotland

Forsker III - Bergen

sifo@norceresearch.no
+47 56 10 72 26

Legevaktlegers respons på rød respons alarmer

I dette ph.d-prosjektet skal jeg undersøke hvilken effekt tilstedeværelse av legevaktlege på skadested har for videre pasientforløp.

Hovedveileder: Gunnar Tchudi Bondevik (UiB, NKLM)
Medveiledere: Erik Zakariassen (UiB, NKLM) og Tone Morken (NKLM)
Finansiering: Allmennmedisinsk forskningsfond
Tidsramme: 2018 - 2025

Les mer om prosjektet

Doktorkandidat
Kristian Myklevoll

Forsker III - Bergen

krmy@norceresearch.no
+47 56 10 72 64

Akutt helsehjelp ved selvskade

I dette ph.d-prosjektet skal jeg undersøke legevaktens rolle i behandlingen av personer som skader seg selv.

Hovedveileder: Ingrid Hjulstad Johansen (NKLM)
Medveiledere: Tone Morken (NKLM) og Edvin Schei (UiB)
Finansiering: Allmennmedisinsk forskningsfond
Tidsramme: 2021 - 2025

Les mer om prosjektet

Doktorkandidat
Anita Hunsager

Forsker III - Bergen

anhu@norceresearch.no
+47 56 10 72 43

Skrøpelighet på legevakt

I dette ph.d-prosjektet skal jeg først kartlegge skrøpelighet hos akutt syke og skadde eldre utenfor sykehus. Deretter skal jeg utvikle et verktøy for å identifisere skrøpelighet pr telefon samt undersøke om det nye verktøyet fører til endringer i håndteringen av henvendelser fra eldre.

Hovedveileder: Marit Stordal Bakken (UiB, NKLM)
Medveiledere: Christine Gulla (NKLM) og Anette Hylen Ranhoff (UiB)
Finansiering: Allmennmedisinsk forskningsfond
Tidsramme: 2021 - 2025

Les mer om delprosjekt 1
Les mer om delprosjekt 2

Doktorkandidat
Isabel Sebjørnsen

Forsker III - Bergen

iseb@norceresearch.no
+47 56 10 73 04

Covid-19 pandemien i Norge: Pasienters bruk av fastlege og legevakt og pasientforløp assosiert med alvorlige utfall

I dette ph.d-prosjektet skal jeg undersøke hvordan primærhelsetjenesten har håndtert Covid-19 pandemien, og hvordan pasienters bruk av helsetjenester har endret seg under pandemien.

Hovedveileder: Valborg Baste (NKLM)
Medveiledere: Tone Morken (NKLM) og Knut Eirik Ringheim Eliassen (UiB)
Finansiering: Trond Mohn Foundation og Allmennmedisinsk forskningsfond
Tidsramme: 2020 - 2025

Les mer om hovedprosjektet

Doktorkandidat
Jonas Dale

Forsker III - Bergen

jond@norceresearch.no
+47 56 10 72 90

Bruk av video i legevaktsentralen

I dette ph.d-prosjektet skal jeg undersøke hvordan video brukes og hvordan video påvirker utfallet for pasientene etter kontakten blir avsluttet ved rådgivning per telefon.

Hovedveileder: Erik Zakariassen (UiB, NKLM)
Medveiledere: Magnus Hjortdahl (OsloMet) og Ingrid Hjulstad Johansen (NKLM)
Finansiering: Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Tidsramme: 2023 - 2027

Les mer om prosjektet

Doktorkandidat
Nathalie Sandal

Forsker III - Bergen

nsan@norceresearch.no
+47 56 10 73 05

Avlagte doktorgrader

2023

2017

2016

2015

2013

2011

2010

2005