Gå rett til innhold

Obligatoriske kurs for legevaktpersonell

Kurs i akuttmedisin og håndtering av vold og overgrep er i henhold til Akuttmedisinforskriften obligatorisk kompetansekrav for helsepersonell som jobber på legevakt.

Påmeldingsgebyret er 350 kr per kurs.

Teoretisk kurs i akuttmedisin skal gjennomføres før praktisk kurs.

Kursportalen OPPVAKT

For å få tilgang til de teoretiske kursene må du først registrere deg. Vi bruker den nasjonale ID-porten for sikker innlogging (MinID, BankID, Buypass ID, Commfides).

Logg inn

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Nei, du trenger ikke å opprette en Paypal-konto for å betale for kurset, du betaler bare via Paypal med vanlig betalingskort.

Se fremgangsmåte under:

Kvittering skal automatisk sendes til din registrerte e-postadresse etter betaling.

Dersom du ikke finner kvittering for betalt kurs i innboksen din, kan du prøve følgende:

1) Sjekk søppelpost-mappen.

2) Se etter e-post med følgende avsender og emne:
Avsender: "service@paypal.com" <service@paypal.com>
Emne: Kvittering for betalingen din til NORCE

3) Dersom du ikke skulle finne kvitteringen, ta kontakt med oppvakt@norceresearch.no, så kan vi hente frem kvitteringen din.

Tilleggskompetansen din blir synlig i HPR når alle kurs er registrert, dvs. teoretisk og praktisk kurs i akuttmedisin og teoretisk kurs i volds- og overgrepshåndtering.

Kursarrangør for praktisk kurs i akuttmedisin har ansvar for å registrere din tilleggskompetanse i Altinn.

NKLM har på samme måte ansvar for å registrere din tilleggskompetanse for teoretisk kurs i volds- og overgrepshåndtering.

Andre kurs i Oppvakt

Selvskading og selvsmordsproblematikk på legevakt

I dette nettkurset vil du lære om selvskading og selvmordsproblematikk på legevakt. Kurset har som mål å gjøre deg bedre rustet til å møte pasienter som har påført seg selv skade eller som har tanker om å gjøre det.

Logg inn og meld meg på

Fasilitator for medisinsk simulering

I dette nettkurset vil du lære om fasilitering, og få kunnskap om metoder du kan benytte for å fremme læring og refleksjon hos deltakerne i trygge rammer. Nettkurset er delt opp i ulike temaer som er relevante for rollen som fasilitator i en tverrfaglig medisinsk simulering.

Logg inn og meld meg på

Bruk av video i legevaktsentralen

Videoverktøy åpner opp for en ny måte å jobbe på ved at en også kan se pasienten. Bruk av video i legevaktsentral kan øke situasjonsforståelsen og dermed bedre grunnlaget for operatørens beslutning angående innringers henvendelse. Kurset er gratis.

Logg inn og meld meg på

Atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre

Eldre er en pasientgruppe som har høy risiko for dårlig utfall ved akutt sykdom og skade. Målet med kurset er at helsepersonell som arbeider med eldre skal få økt bevissthet om atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade. Kurset er gratis.

Logg inn og meld meg på

Luftveisinfeksjoner

Luftveisinfeksjoner er den hyppigste kontaktårsaken til legevaktsentralen. I dette nettkurset vil du få bedre kjennskap til ulike luftveisinfeksjoner og hvilke råd som kan gis til innringere. Kurset er gratis.

Logg inn og meld meg på

Opplæringskurs Legevaktindeks

Dette er et opplæringskurs for operatører i legevaktsentral, allmennlegekontor og velferdsteknologiske responssentre som skal bruke Legevaktindeks som beslutningsstøtteverktøy. Kurset er kortfattet og enkelt å gjennomføre.

Logg inn og meld meg på

Rammeplan for kurs i akuttmedisin

Dette dokumentet redegjør for rammene som gjelder for de obligatoriske akuttmedisinkursene for legevaktpersonell.