Gå rett til innhold

Overgrepsmottak i Helse Midt-Norge RHF

Levanger

Navn: Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag, HF Sykehuset Levanger
Telefon: 74 08 00 00
Adresse: Postboks 130, 7601 Levanger


Adm. ansvarlig:
Berit Bjørgum Næss
Med. faglig ansvarlig: Marit Heggdal
Epost:
berit.ness@hnt.no
Marit.Heggdal@helse-nordtrondelag.no

Molde

Navn: Overgrepsmottaket, Molde sjukehus
Telefon: 116 117/ 71 12 00 00
Adresse: Parkv. 84, 6407 Molde


Adm. ansvarlig:
Bjørg Indbjør
Med. faglig ansvarlig: Frank Walter
Epost:
bjorg.indbjor@helse-mr.no
frank.walter@helse-mr.no

Trondheim

Navn: Overgrepsenheten Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital HF
Telefon: 72 57 12 12
Adresse: Olav Kyrres gate 11, 7006 Trondheim


Adm. ansvarlig:
Maren Emilie Bragstad
Med. faglig ansvarlig: Cecilie Hagemann
Epost:
maren.emilie.bragstad@stolav.no
cecilie.therese.hagemann@stolav.no

Ålesund

Navn: Overgrepsmottaket i Ålesund, Ålesund IK legevakt
Telefon: 70 16 26 99
Adresse: Ålesund lokalmedisinske senter, Åsesvingen 16, 6026 Ålesund


Adm. ansvarlig:
Sindre Erstad
Med. faglig ansvarlig: Svein Alan Rønning
Epost:
sindre.sovik.erstad@alesund.kommune.no
svein.alan.ronning@alesund.kommune.no