Gå rett til innhold

Overgrepsmottak i Helse Midt-Norge RHF

Kristiansund

Navn: Overgrepsmottaket, Akuttmottaket Kristiansund Sykehus, Helse Møre og Romsdal HF
Telefon: 71 12 13 60
Adresse: Herman Døhlens vei 1, 6508 Kristiansund


Adm. ansvarlig:
Trine Torset
Med. faglig ansvarlig:
Epost:
trine.trano.torset@helse-mr.no
rune.karlsholm.rise@helse-mr.no

Levanger

Navn: Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag, HF Sykehuset Levanger
Telefon: 74 08 00 00
Adresse: Postboks 130, 7601 Levanger


Adm. ansvarlig:
Berit Bjørgum Næss
Med. faglig ansvarlig: Marit Heggdal
Epost:
berit.ness@hnt.no
Marit.Heggdal@helse-nordtrondelag.no

Molde

Navn: Overgrepsmottaket, Molde sjukehus
Telefon: 71 27 40 22
Adresse: Parkv. 84, 6407 Molde


Adm. ansvarlig:
Iren Vølen Koppen
Med. faglig ansvarlig: Frank Walter
Epost:
iren.volen.koppen@helse-mr.no
frank.walter@helse-mr.no

Trondheim

Navn: Overgrepsenheten Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital HF
Telefon: 72 57 12 12
Adresse: Olav Kyrres gate 11, 7006 Trondheim


Adm. ansvarlig:
Kristin Schmitz
Med. faglig ansvarlig: Cecilie Hagemann
Epost:
kristin.schmitz@stolav.no

cecilie.therese.hagemann@stolav.no

Ålesund

Navn: Overgrepsmottaket i Ålesund, Ålesund IK legevakt
Telefon: 70 16 26 99
Adresse: Ålesund lokalmedisinske senter, Åsesvingen 16, 6026 Ålesund


Adm. ansvarlig:
Sindre Erstad
Med. faglig ansvarlig: Alexander Linge Sommerdalen
Epost:
sindre.sovik.erstad@alesund.kommune.no
aleksander.linge.sommerdalen@alesund.kommune.no