<
<
Tone Morken

Tone Morken

Forsker I

tomo@norceresearch.no
+47 56 10 72 62
Årstadveien 17, 5009 Bergen

Tone Morken

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Tone Morken

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter

Aktuelt

Legevaktsamarbeid må nå en viss størrelse for å oppnå optimal bemanning

Aktuelt

Kartlegger legevaktenes krisehåndtering og beredskap i korona-pandemien

Aktuelt

Bedre digital flyt kan effektivisere hverdagen ved norske legevakter