<
<
Jesper Blinkenberg

Jesper Blinkenberg

Leder NKLM

jebl@norceresearch.no
+47 56 10 72 16
Årstadveien 17, 5009 Bergen

Jesper Blinkenberg

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Jesper Blinkenberg

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt

Legevakten sterkt påvirket av pandemien i 2020

Aktuelt

Flest akuttinnleggelser med magesmerter og brystsmerter

Aktuelt

Årsmelding 2020

Aktuelt

Kartlegger legevaktenes krisehåndtering og beredskap i korona-pandemien

Aktuelt

Fastlegers og legevaktlegers rolle ved øyeblikkelig hjelp-innleggelser