Gå rett til innhold
<
<
Anita

Anita Hunsager

Forsker III

anhu@norceresearch.no
+47 56 10 72 43
Årstadveien 17, 5009 Bergen

Jeg er forsker III og doktorgradsstipendiat ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM). Siden 2017 har jeg vært involvert i ulike prosjekter rettet mot sårbare grupper på legevakten.

Mitt forskingsprosjekt "Akutt helsehjelp ved selvskade" skal belyse legevaktens rolle i behandlingen av personer som skader seg selv.

Jeg er utdannet lege og jobber også klinisk ved Bergen legevakt og Skadepoliklinikken.

Anita Hunsager

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Anita

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt