<
<
Steinar Hunskår

Steinar Hunskår

Forsker I

sthu@norceresearch.no
Årstadveien 17, 5009 Bergen

Steinar Hunskår

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Steinar Hunskår

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt

Legevakten sterkt påvirket av pandemien i 2020

Aktuelt

Flest akuttinnleggelser med magesmerter og brystsmerter

Aktuelt

Pasienter med kroniske sykdommer treffer vanligvis samme lege

Aktuelt

Ny utgave av Norges første og eneste fagbok om legevaktarbeid

Aktuelt

Fastlegers og legevaktlegers rolle ved øyeblikkelig hjelp-innleggelser