Gå rett til innhold
<
<
Klinisk skrøpelighetsskala på legevakt

Klinisk skrøpelighetsskala på legevakt

, , Clinical frailty scale, ,

Eldre pasienter som oppsøker legevakt varierer fra robuste til skrøpelige eldre. Skrøpelige eldre presenterer ofte akutt sykdom og skade på en annerledes måte enn unge voksne og robuste eldre, og de har dårligere prognose. Best vurdering av den eldre pasienten gjøres med kjennskap til pasientens helse- og funksjonstilstand før det aktuelle. Skrøpelighet er et godt mål på dette.

Grad av skrøpelighet kan vurderes ved bruk av Klinisk skrøpelighetsskala, som er et raskt og brukervennlig screeningverktøy. Med dette prosjektet ønsker vi å teste ut bruk av dette screeningverktøyet som ledd i første vurdering av eldre pasienter (≥70 år) ved ankomst legevakt. Vi vil også samle inn bakgrunnsopplysninger om pasientene for å finne faktorer assosiert med skrøpelighet i legevaktpopulasjonen. Prosjektet vil gi verdifull ny kunnskap om den eldre legevaktpopulasjonen og om bruk av screeningverktøy for skrøpelighet i legevakt.

Prosjektet er et samarbeid mellom NKLM, UiB og Bergen kommune, og datainnsamling finner sted på Bergen legevakt.

Hvem deltar

Prosjektleder er Christine Olsen Gulla. Andre involverte fra NKLM er Marit Stordal Bakken og Isabel Sebjørnsen. Studien ga materiale til hovedoppgave for to medisinstudenter ved UiB under veiledning av Anette Hylen Ranhoff, professor i geriatri ved UiB.

Fremdrift i 2023

  • Datavasking
  • Analyse av data
  • Innsendt artikkel til tidsskrift

Prosjektet er en del av et ph.d.-prosjekt: Skrøpelighet hos akutt syke eldre i primærhelsetjenesten. Ph.d.-prosjektet finansieres av midler fra Allmennmedisinsk forskningsfond.

Kontaktperson

Isabel Sebjørnsen

Forsker III - Bergen

iseb@norceresearch.no
+47 56 10 73 04

Prosjektfakta

Navn

Klinisk skrøpelighetsskala på legevakt

Status

Aktiv

Periode

01.07.21 - 30.06.29

Sted

Bergen