Gå rett til innhold
<
<
Klinisk skrøpelighetsskala på legevakt

Klinisk skrøpelighetsskala på legevakt

, , Clinical frailty scale, ,

Skrøpelighet på legevakt

Eldre pasienter som oppsøker legevakt varierer fra robuste til skrøpelige eldre. Skrøpelige eldre presenterer ofte akutt sykdom og skade på en annerledes måte enn unge voksne og robuste eldre, og de har dårligere prognose. Best vurdering av den eldre pasienten gjøres med kjennskap til pasientens helse- og funksjonstilstand før det aktuelle.

Grad av skrøpelighet kan vurderes ved bruk av Klinisk skrøpelighetsskala, som er et raskt og brukervennlig screeningverktøy. Med dette prosjektet ønsker vi å teste ut bruk av dette screeningverktøyet som ledd i første vurdering av eldre pasienter (≥70 år) ved ankomst legevakt. Vi vil også samle inn bakgrunnsopplysninger om pasientene for å finne faktorer assosiert med skrøpelighet i legevaktpopulasjonen. Prosjektet vil gi verdifull ny kunnskap om den eldre legevaktpopulasjonen.

Prosjektet er et samarbeid mellom NKLM, UiB og Bergen kommune, og datainnsamling vil finne sted på Bergen legevakt.

Hvem deltar

Prosjektleder er Christine Olsen Gulla. Andre involverte fra NKLM er Marit Stordal Bakken og Isabel Sebjørnsen. Studien vil gi materiale til hovedoppgave for to medisinstudenter ved UiB under veiledning av Anette Hylen Ranhoff, professor i geriatri ved UiB.

Fremdrift i 2021

  • Prosjektet startet opp i mai 2021.

  • Nødvendige godkjenninger fra REK og NSD er søkt om og innvilget, og forberedelser til datainnsamling er gjort.

  • Datainnsamling starter tentativt januar 2022 og er ventet å pågå i inntil 6 mnd.

Finansiering: Prosjektet er en del av et ph.d.-prosjekt som høsten 2021 fikk tildelt midler fra Allmennmedisinsk forskningsfond og som har oppstart 1.februar 2022.

Tidsramme: 2021-2025.

Kontaktperson

Isabel Sebjørnsen

Forsker III - Bergen

iseb@norceresearch.no
+47 56 10 73 04

Prosjektfakta

Navn

Klinisk skrøpelighetsskala på legevakt

Status

Aktiv

Periode

01.07.21 - 30.06.24

Sted

Bergen

Prosjektmedlemmer

Isabel Sebjørnsen