Gå rett til innhold
<
<
Akutt helsehjelp ved selvskade

Akutt helsehjelp ved selvskade

, “A modern and minimalistic one line drawing of a young face looking sad and lonely, use colours CMYK 78/16/28/17 and CMYK 0/31/100/10” Hunsager A ved hjelp av DALL-E, versjon 2, OpenAI, 26.06.2023, https://labs.openai.com, DALLE 2023 04 27 00 08 11 A modern and minimalstic one line drawing of a young face looking sad an lonely use colours CMYK 78 16 28 17 and CMYK 0 31 100 10, ,

“A modern and minimalistic one line drawing of a young face looking sad and lonely, use colours CMYK 78/16/28/17 and CMYK 0/31/100/10” Hunsager A ved hjelp av DALL-E, versjon 2, OpenAI, 26.06.2023, https://labs.openai.com

Selvskading er et økende helseproblem, særlig blant ungdom. Selvskading signaliserer en sårbarhet ved en person eller dens livssituasjon og betegnes som en av de viktigste risikofaktorene for selvmord.

Når personer har skadet seg selv og har behov for akutt helsehjelp, tar de ofte kontakt med legevakt. Rammene i de akuttmedisinske tjenestene kan være utfordrende for pasienter i en sårbar situasjon. Dette gjenspeiles muligens i medieoppslag om uheldige legevaktmøter i forbindelse med selvskade. Vi mangler forskningsbasert kunnskap om henvendelser om akutt helsehjelp ved selvskading og selvmord.

Prosjektet skal gi kunnskap om legevaktens rolle i behandlingen av personer som skader seg selv. Målet er å bidra til at de som skader seg selv blir godt ivaretatt når de har behov for akutt helsehjelp i førstelinjetjenesten.

Kontaktperson

Anita Hunsager

Forsker III - Bergen

anhu@norceresearch.no
+47 56 10 72 43

Prosjektfakta

Navn

Akutt helsehjelp ved selvskade

Status

Aktiv

Periode

01.07.21 - 31.12.25

Sted

Bergen

Finansiering

The Norwegian Medical Association (NMA)

Prosjektmedlemmer