Gå rett til innhold
<
<
Ny utgave av Norges første og eneste fagbok om legevaktarbeid

Ny utgave av Norges første og eneste fagbok om legevaktarbeid

Aktuelt

Publisert: 29.07.2020
Oppdatert: 22.07.2022

Legevaktmedisinen er i stadig utvikling og myndighetene legger stor vekt på kompetanseheving hos de mange tusen legevaktarbeiderne i Norge. Da er faglitteratur med oppdatert kunnskap et viktig bidrag. Nå er en populær fagbok kommet i ny utgave.

Fagboken «Legevaktarbeid» har vært et viktig bidrag for fagarbeidere i legevakt og legevaktsentral, og har økt vår kunnskap om en viktig del av kommunehelsetjenesten og den akuttmedisinske kjeden. Boken belyser et bredt spekter av tema innenfor legevaktarbeid og er den første i sitt slag i Norge.

, , Legevaktarbeid andre utgave, ,

Første utgave som kom i 2016 fikk gode anmeldelser og har vært utsolgt hos forlaget. Redaktørene Elisabeth Holm Hansen og Steinar Hunskår er nå ute med revidert utgave. Andre utgave av «Legevaktarbeid» er oppdatert med ny kunnskap og endrede forskrifter og rammebetingelser.

Boken presenterer typiske og vanlige kliniske problemstillinger, med vekt på forløpene, fra den første henvendelsen til pasienten har fått hjelp gjennom råd, behandling på legevakt eller innleggelse på sykehus.

«Legevaktarbeid» er en ypperlig lærebok for sykepleiere, LIS1 og andre leger i spesialisering, ambulansearbeidere, paramedics, spesialsykepleiere og andre som jobber i eller som ønsker å jobbe i legevakt. Også legevaktledere på alle nivå er i målgruppen for en slik bok om legevaktens innhold og organisering.

Begge redaktørene har bakgrunn som forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), og er i tillegg undervisere på universitetsnivå. Hansen som sykepleier og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, Hunskår som lege og professor ved Universitetet i Bergen. NKLM anbefaler boken på det varmeste og håper enda flere legevaktarbeidere vil få glede og nytte av boken i fremtiden.

– Vi tror boken er et nyttig tillegg til de obligatoriske kursene som legevaktpersonellet må ta og et godt grunnlag for internopplæring i legevakt og legevaktsentral, først og fremst for sykepleierne og legene. Vi er kjent med at boken brukes i mange aktuelle utdanninger på feltet, men også at noen legevakter har kjøpt boken til alle sine ansatte, sier redaktørene Hansen og Hunskår.

... en ypperlig lærebok for sykepleiere, LIS1 og andre leger i spesialisering, ambulansearbeidere, paramedics, spesialsykepleiere ...

fra bokens omslagsside

Begge redaktørene har bakgrunn som forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), og er i tillegg undervisere på universitetsnivå. Hansen som sykepleier og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, Hunskår som lege og professor ved Universitetet i Bergen. NKLM anbefaler boken på det varmeste og håper enda flere legevaktarbeidere vil få glede og nytte av boken i fremtiden.

– Vi tror boken er et nyttig tillegg til de obligatoriske kursene som legevaktpersonellet må ta og et godt grunnlag for internopplæring i legevakt og legevaktsentral, først og fremst for sykepleierne og legene. Vi er kjent med at boken brukes i mange aktuelle utdanninger på feltet, men også at noen legevakter har kjøpt boken til alle sine ansatte, sier redaktørene Hansen og Hunskår.

Relaterte nyheter

Se alle artikler