Gå rett til innhold
<
<
Pasienter med kroniske sykdommer treffer vanligvis samme lege

Pasienter med kroniske sykdommer treffer vanligvis samme lege

Aktuelt

Publisert: 08.10.2021
Oppdatert: 20.07.2022

Pasienter verdsetter generelt å komme til samme lege ved kontroller, spesielt ved kroniske sykdommer. Om dette er tilfelle i Norge, er undersøkt i en ny studie fra UiB og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE.

Arngeir Berge, NKLM, Konsultasjon hos fastlegen., Sahar nyhet, ,

Kilde:
Arngeir Berge, NKLM

Konsultasjon hos fastlegen.

Denne studien som ble publisert i tidsskriftet Family Practice og som inngår i Sahar Pahlavanyalis doktorgradsarbeid, undersøker kontinuitet (å ha samme lege over tid), både hos fastlegen og i spesialisthelsetjenesten. Studien inkluderte pasienter som har enten astma, kols, hjertesvikt eller diabetes. Ifølge studien har pasienter med disse kroniske sykdommene generelt høy kontinuitet i det norske helsevesenet. Eldre har høyest kontinuitet med fastlegen, noe som er viktig siden eldre ofte har flere kompliserte sykdommer. Kontinuitet er lavere i distriktene enn i storbyene, noe som tyder på økt antall behandlere på grunn av bruk av vikarer og dårligere fastlegedekning i distriktene.

– Resultatene er generelt sett tilfredsstillende og norske pasienter får stort sett møte sin faste behandler, enten det er fastlegen eller spesialister. Men det er et faresignal at fastlegekrisen kan se ut til å slå inn på kontinuiteten i distriktene, sier universitetsstipendiat og lege Sahar Pahlavanyali ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Studien inngår i en større undersøkelse som drives ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

– Andre publikasjoner viser at kontinuitet har stor verdi, både medisinsk og for brukertilfredshet. Det er derfor viktig at vi undersøker om helsevesenet organiserer seg slik at god kontinuitet kan oppnås, sier Steinar Hunskår, prosjektleder og seniorforsker i NORCE og professor i allmennmedisin ved UiB.

Kontakt

Steinar Hunskår

Forsker I - Bergen
sthu@norceresearch.no

Relaterte artikler

Se alle artikler