Gå rett til innhold
<
<
Fastlegers og legevaktlegers rolle ved øyeblikkelig hjelp-innleggelser

Fastlegers og legevaktlegers rolle ved øyeblikkelig hjelp-innleggelser

Aktuelt

Publisert: 26.08.2019
Oppdatert: 22.07.2022

Leger i primærhelsetjenesten har en portvaktfunksjon, også ved øyeblikkelig hjelp-innleggelser i sykehus.

Leger i primærhelsetjenesten har en portvaktfunksjon ved øyeblikkelig hjelp innleggelser i sykehus. I en ny artikkel fra NKLM har vi ved bruk av registerdata (HELFO/NPR) for 2014 funnet at:

  • Legevaktlege henviste 31 % av pasientene som ble lagt inn som øyeblikkelig hjelp, og fastlege 25 %.
  • 43 % ble lagt inn uten fastlege- eller legevaktkontakt.
  • Innleggelser uten fastlege – eller legevaktkontakt var vanligere i sentrale strøk (52 %).
  • Innleggelsesmåte varierte med kliniske tilstand.

Fastleger og legevaktleger spiller en viktig rolle som portvakt for øyeblikkelig hjelp-innleggelser på somatiske sykehus, men en stor andel legges inn uten slik prehospital kontakt.

Les hele artikkelen her.

Kontakt

Jesper Blinkenberg

Leder NKLM - Bergen
jebl@norceresearch.no
+47 56 10 72 16