Gå rett til innhold
<
<
Normalisert 2022 ved legevaktene - funn frå Vakttårnrapporten 2022

Normalisert 2022 ved legevaktene - funn frå Vakttårnrapporten 2022

Aktuelt

Publisert: 19.06.2023
Oppdatert: 19.06.2023

Covid-19-pandemien avtok etter første kvartal i 2022 og normaliserte med det situasjonen ved legevaktene ein del. Grøn respons utgjorde i underkant av seks av ti kontaktar. Kontaktmengda i løpet av måndagar til fredagar vart færre og kontaktmengda i helga auka.

Vakttårnprosjektet består av sju legevakter som er valde ut etter definerte kriterium for å gje kunnskap om heile legevaktaktiviteten i Noreg. Data blir samla inn kontinuerleg. Dette gjev grunnlag for overvaking av trendar og endringar innan norsk legevakt.

Vakttårnrapporten for 2022 viser at kontaktraten til vakttårna i 2022 var 380,7 pr. tusen innbyggjarar (ned frå 426,6 pr. tusen i 2021).
Kontakt som kom i løpet av helg i 2022 utgjorde 36,5 prosent. Mengda kontakt på dagtid, måndag til fredag, vart kraftig redusert.
Det som gjaldt covid-19 var sjeldnare etter mars månad og situasjonen ved legevaktene vart normalisert, men med litt variasjon. Telefonisk kontakt frå pasient eller pårørande/omsorgsperson utgjorde 78,4 prosent. Berre 4,1 prosent var direkte oppmøte, men var ein auke.
Blant tiltaka auka prosentdel telefonkonsultasjon med sjukepleiar (32,3 prosent) og konsultasjon med lege (41,6 prosent).
Gjennomsnittsalderen til kontaktane steig litt og var 37,4 år.
Sjukebesøk av lege var stabilt, også i 2022.

Les heile rapporten her