Gå rett til innhold
<
<
Store forskjeller i legers praksis rundt akuttinnleggelser

Store forskjeller i legers praksis rundt akuttinnleggelser

Aktuelt

Publisert: 06.03.2023
Oppdatert: 20.04.2023

Thomas Hovmøller Ris

Kritiske tilstander som hjerteinfarkt og hjerneslag kan bli oversett dersom legevaktleger legger inn få pasienter på sykehus. Legges det inn for mange vil akuttmottakene oversvømmes. En ny doktorgrad avdekker stor variasjon i hvor høy andel av pasientene legene legger inn.

Funnene kommer fram i en ny studie som har undersøkt i hvilken grad fastleger og legevaktleger velger å legge inn pasienter med akutt sykdom på sykehus. I studien har man brukt registerdata fra fastlegene, legevaktene og sykehusene i perioden mellom 2013 - 2018.

I studien ble legene delt inn i fire grupper fra lav til høy innleggelsespraksis. I laveste gruppe ble 6,5 % av pasientene lagt inn, i høyeste 14,9 %. Høy innleggelsespraksis gav flere innleggelser både av pasienter der det ikke ble funnet alvorlig sykdom og der det ble gitt alvorlige diagnoser, sammenlignet med lav innleggelsespraksis.

Den enkelte leges praksis knyttet til innleggelser har stor betydning for om alvorlige tilstander som hjerteinfarkt, blodpropp på lungene, blindtarmbetennelse og hjerneslag blir fanget opp.

Jesper Blinkenberg, doktorgradsstipendiat ved UiB, og leder av Nasjonal Kompetansesenter for Legevaktmedisin ved NORCE.

- Et hovedfunn var at den enkelte leges praksis knyttet til innleggelser har stor betydning for om alvorlige tilstander som hjerteinfarkt, blodpropp på lungene, blindtarmbetennelse og hjerneslag blir fanget opp. Samtidig fører høy innleggelsespraksis til flere innleggelser og økt press på sykehusene mens lav innleggelsespraksis økte risikoen for at alvorlige diagnoser ble oversett, sier lege, doktorgradsstipendiat ved UiB, og leder av Nasjonal Kompetansesenter for Legevaktmedisin ved NORCE, Jesper Blinkenberg.

Totalt står fastlegene og legevaktlegene bak 2/3 av alle sykehusinnleggelser i Norge, viser studien.

Legene står overfor et dilemma. De føler et press for å ikke legge inn for mange, samtidig skal man ikke gjøre medisinske feil.

Jesper Blinkenberg

- Vi ser at innleggelsespraksis har en stor betydning, og legene står overfor et dilemma. De føler et press for å ikke legge inn for mange, samtidig skal man ikke gjøre medisinske feil. Dette skaper et krysspress, sier Blinkenberg.

Avhandlingen underbygger at vurderingene som gjøres hos fastlege og legevakt er avgjørende både for belastningen på helsetjenesten og for pasientsikkerheten.

Bedre diagnostiske metoder, mer forskning og tettere samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehusene er nødvendig.

Jesper Blinkenberg

Kontakt

Jesper Blinkenberg

Leder NKLM - Bergen
jebl@norceresearch.no
+47 56 10 72 16

Steinar Hunskår

Forsker I - Bergen
sthu@norceresearch.no

Relatert prosjekt

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert på nyheter fra NKLM

Meld deg på vårt nyhetsbrev