Gå rett til innhold

Lederseminar for overgrepsmottak

Lederseminar for overgrepsmottak blir arrangert i Oslo 22.-23. oktober 2024

Mer informasjon og påmelding kommer

Lederseminaret for administrativ og faglig ledere ved alle landets overgrepmottak er en årlig arena for nettverk, samarbeid og erfaringsutveksling for ledere.

Programmet har en tydelig administrativ og leder-profil og varierer noe fra år til år, men med flere faste temaer. Programmet utarbeides av en seminarkomité bestående av faggruppen ved NKLM og av ledere fra noen mottak for rullerende deltakermedvirkning.

Faste temaer:

  • Nytt fra myndighetene og de Regionale helseforetakene
  • Oppfølging av implementering av retningslinjen for overgrepsmottak
  • Følge opp ledelses- og fagnettverk i regionene
  • Orientering om relevante forskningsprosjekter i Norge

NKLM dekker deltakelse for inntil to ledere fra hvert mottak, fortrinnsvis en administrativ leder og en fagleder. Ved ønske om deltakelse fra ledelse i Helseforetak/Regionalt Helseforetak med det administrative ansvaret for overgrepsmottak åpnes det for dette, men bekostes av institusjonen selv.