Gå rett til innhold
 • Grunnkurset gir en innføring i teoretisk bakgrunn, organisering og praktisk gjennomføring av et helhetlig psykososialt, medisinsk og rettsmedisinsk tilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.
 • Kurset arrangeres årlig.
 • Målgruppen for kurset er helsefaglig personell ansatt ved overgrepsmottakene. Kurset kan også være relevant for samarbeidende yrkesgrupper innen politi, kriminalteknikk, rettsgenetikk osv.

LÆRINGSMÅL FOR KURSET

 • Kjenne til seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner som samfunns- og folkehelseproblem
 • Kjenne til ulike former for vold, inkludert fysisk, psykisk, seksuell vold.
 • Kjenne til forekomst, underrapportering og barrierer for å ta kontakt
 • Kjenne til overgrepsmottakene i Norges oppdrag og organisering
 • Kjenne til tverrfaglig samarbeid og helhetlig psykososialt, medisinsk og rettsmedisinsk tilbud på overgrepsmottakene
 • Ha kunnskap om individets stressrespons og tilpasning til fare
 • Ha kunnskap om akutte stressreaksjoner ved seksuelt overgrep
 • Ha kunnskap om utvikling av stressreaksjoner og forløp
 • Ha kunnskap om risikofaktorer for alvorlig forløp
 • Ha kunnskap om følgetilstander
 • Kjenne til kartleggingsinstrumenter for stressreaksjoner
 • Ha kunnskap om risikofaktorer for alvorlig forløp
 • Ha kunnskap om følgetilstander
 • Kjenne til kartleggingsinstrumenter for stressreaksjoner
 • Ha kunnskap om dokumentasjon av psykiske reaksjoner
 • Ha kunnskap om prinsipper for akutt psykososial ivaretakelse ved seksuelle overgrep
 • Ha kunnskap om psykososiale intervensjoner ved seksuelle overgrep
 • Ha kunnskap om innhold i samtale ved mottak av personer som oppsøker overgrepsmottak
 • Ha kunnskap om medisinsk og rettsmedisinsk anamnese ved seksuelt overgrep og vold i nær relasjon
 • Kjenne til hensikten med sporsikring og sporhygiene
 • Under supervisjon kunne utføre sporsikring fra kroppsåpninger
 • Under supervisjon utføre sporsikring av kroppsoverflate og sikring av klær
 • Ha kunnskap om prinsipper for standardisert rettsmedisinsk fotografering
 • Ha kunnskap om hvilke prøvetakinger og hvilken medisinsk behandling som tilbys
 • Ha kunnskap om prinsipper for standardisert rettsmedisinsk fotografering
 • Ha kunnskap om hvilke prøvetakinger og hvilken medisinsk behandling som tilbys
 • Kjenne til taushetsplikt, unntakene fra denne og informasjonsplikt
 • Ha kunnskap om forskjellene på rettsmedisinsk undersøkelse versus medisinsk undersøkelse av kroppsoverflate og kroppsåpninger
 • Ha kunnskap om ulike skadetyper/-mekanismer
 • Kunne systematisk beskrive de vanligste skadetyper
 • Kunne klassifiserer vanligste skadetyper
 • Ha kunnskap om samtidig journalføring mht. pasientbehandling og rettsmedisinsk dokumentasjon
 • Kunne bruke Rettsmedisinsk protokoll
 • Kjenne til hvordan medisinsk og rettsmedisinsk dokumentasjon brukes i rettsapparatet

Grunnkurset for overgrepsmottak 2024 blir arrangert 18.-19. mars i Bergen.

Andre arrangement
Andre arrangement