Gå rett til innhold

Digital opplæring i sporsikring ved overgrepsmottak

Personer som oppsøker et overgrepsmottak skal tilbys et helhetlig tilbud som ivaretar psykososiale, medisinske og rettsmedisinske behov. Alle som kommer innen tidsrammen der sikring av biologiske spor er aktuelt får tilbud om sporsikring uavhengig av om de har anmeldt saken eller ikke. Sporsikring utføres for å sikre eventuelle spor som kan brukes i en etterforskning dersom personen velger å anmelde overgrepet. Det er svært viktig at sporsikringen utføres med høy kvalitet iht. prosedyrer og rutiner som ivaretar sporhygiene og beviskjeden.

Nasjonalt kompetansesenter for Legevaktmedisin (NKLM), Kripos, Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo Universitetssykehus og Overgrepsmottaket, Helseetaten, Oslo Kommune har derfor utarbeidet en digital opplæring som fokuserer på de tekniske aspektene ved sporsikring på overgrepsmottak.

Opplæringen tar ca. 1-2 timer å gjennomføre.

Opplæringen henvender seg primært til ansatte ved overgrepsmottak som utfører sporsikring, men kan også være relevant å kjenne til for annet helse- og laboratoriepersonell samt kriminalteknikere og politi.

Det planlegges at denne digitale opplæringen skal bli til et meritterende kurs.