Gå rett til innhold

Temaseminar

Nettsiden er under utvikling

  • Temaseminarene (tidligere kalt oppfølgingskurs) gir mulighet for fordypning og oppdatering innen ulike tema på overgrepsfeltet, der tema varierer fra kurs til kurs. Aktuelle forskningsprosjekter blir vanligvis presentert.
  • Tidligere tema har vært rettstoksikologi, avvergingsplikt, medisinske og rettslige aspekter av tonisk immobilitet, sporsikring og overføring av biologisk materiale (2022); helsepersonellets rolle i retten, legeerklæringer, bistandsadvokatens rolle, samtaleteknikk, psykososial og medisinsk oppfølging, pasienter med flerkulturell/flyktninge-bakgrunn (2017); flerkulturell kompetanse, sikkerhetsvurderinger, barnevern, politiets arbeid med overgrepssaker, helsepersonell som sakkyndig, oppfølging av overgrepsutsatte (2014); tidlig psykososial intervensjon og forebygging av komplikasjoner, overgrepsutsatte menn og gutter, relevant lovverk innen helserett og straffeprosess, rettsapparatets forventninger til helsepersonell i overgrepssaker (2012).
  • Seminaret arrangeres ca. annethvert år.
  • Målgruppen for kurset er helsefaglig personell ansatt ved overgrepsmottakene. Kurset kan også være relevant for samarbeidende yrkesgrupper innen politi/justis, kriminalteknikk, rettsgenetikk osv.