<
<
Læring av feil på legevakt

Læring av feil på legevakt

Prosjektfakta

Navn

Læring av feil på legevakt

Status

CONCLUDED

Periode

18.09.19 - 28.05.20

Prosjektmedlemmer

Svein Zander Bratland
Svein Gjelstad
Knut Steen
Esperanza Diaz Perez