Gå rett til innhold

Lytt til vår podkast!

NKLM lager podkastepisoder om legevakt. Podkasten produseres i samarbeid med Alrek Helseklynge.

Abonner gjerne på Legevaktpodden:


Har du forslag til tema i Legevaktpodden? Send en epost til legevaktmedisin@norceresearch.no.

Tone Morken fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har fått et "i farta" intervju med helseminister Jan Christian Vestre for å høre hva han tenker om legevakt.

Blir det gitt unødig antibiotika på legevakt? Eller er vi på riktig nivå i Norge når det gjelder bruk av antibiotika? Tone Morken fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) snakker med legevaktlege/forsker Bent Håkan Lindberg og fastlege/forsker Ingrid Rebnord.

I del 3 av 3 ser vi på utviklinga dei siste 20-25 åra: Fastlegeordninga si rolle, utviklinga av prehospitale akuttmedisinske tenester og korleis forskrifter og fagleg utvikling har endra legevakt til å vere ein avansert og mykje brukt medisinsk naudetat med god kvalitet og auka kompetanse. Men framleis finst det utfordringar. Steinar Hunskår er spesialist i allmennmedisin, professor emeritus i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen og forskar ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM). Han samtalar med Tone Morken frå NKLM.

I del 2 av 3 høyrer vi om viktige endringar i legevaktorganiseringa, som skjedde i løpet av berre 20 år. Det var strid om i kva grad legevakt skulle lovregulerast, bli ei offentleg kommunal oppgåve, og korleis den skulle organiserast. Vi fekk betre telekommunikasjon, legevaktsentralar og Helseradio. Interkommunale legevakter med legevaktstasjonar såg dagens lys. Steinar Hunskår er spesialist i allmennmedisin, professor emeritus i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen og forskar ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM). Han samtalar med Tone Morken frå NKLM.

I del 1 av 3 snakkar vi om over 100 år med legevakthistorie, fram mot ca. 1980. Perioden var prega av distriktslegane sine oppgåver på bygdene og i småbyane, medan dei største byane tidleg utvikla eigne legevaktstasjonar. Men frå 1960 talet vart det fokus på utvikling, og ei ny tid var i emning. Steinar Hunskår er spesialist i allmennmedisin, professor emeritus i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen og forskar ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM). Han samtalar med Tone Morken frå NKLM.

Hva skjer når det kommer klage på legevakt? Tone Morken fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) snakker med sykepleier Marta Mjeldheim fra Bergen legevakt og lege Gunnar Tschudi Bondevik ved NKLM.

Kan endring i beslutningsstøtte i legevaktsentralen 116117 påvirke hastegradsvurderinger og ressursbruk ved legevakten? Tone Morken fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) snakker med Siri-Linn Schmidt Fotland og Ingrid Hjulstad Johansen.

Hvordan kan legevakten håndtere henvendelser der det handler om vold i nære relasjoner? Kjersti Alsaker og Ingrid Hjulstad Johansen fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) samtaler med Tone Morken.

Hva gjør vi når vi som helsepersonell har gjort feil på legevakt? Tone Morken fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) snakker med sykepleier Marta Mjeldheim fra Bergen legevakt og lege Gunnar Tschudi Bondevik ved NKLM.

Er det nødvendig å sende pasienter med brudd langt av gårde til sykehus for å få behandling, eller kan pasienten få god og tilstrekkelig behandling ved lokal legevakt? Fastlege/legevaktlege/forsker Stein Vabo samtaler med Tone Morken ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM).

Hvordan kan legevakten sikre god behandling av pasienter med luftveisinfeksjoner? I denne episoden fra snakker Tone Morken med Bent Håkan Lindberg og Siri-Linn Schmidt Fotland

Hvordan kan syke barn vurderes på en god og trygg måte? Kan legevakten lære av erfaringer fra bruk av skåringsverktøy i sykehus? Spesialist i barnesykdommer Anne Lee Solevåg samtaler med Jesper Blinkenberg, leder for Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM).

Kan kunstig intelligens gi oss en bedre legevakt? Hvordan kan kunstig intelligens brukes i legevaktsentralen? I denne episoden fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) snakker Tone Morken med Arngeir Berge og Siri-Linn Schmidt Fotland.

Norge er kanskje det landet verden som bruker mest CRP i primærhelsetjenesten og dermed også på legevakt. Hva er CRP og hva er nytten? I denne episoden fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin snakker Tone Morken med Ingrid Rebnord og Jesper Blinkenberg, begge legevaktleger og forskere.

Alarmen går på legevakten. AMK melder at ambulanse er på veg til en skadd mann etter ei bilulykke langs fjorden. Legevaktlegen må bestemme seg raskt: Skal jeg rykke ut, eller skal jeg la ambulansen ordne dette alene? I denne episoden fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), samtaler Tone Morken med Kristian Myklevoll og Jesper Blinkenberg, begge legevaktleger og forskere.

Akuttmedisinsk samtrening skal forberede lokalt personell til å gi best mulig hjelp til pasienten. Hvordan kan lokal akuttmedisinsk samtrening gjennomføres? I denne episoden fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), Norce, samtaler Tone Morken med Magnus Hjortdahl og Jesper Blinkenberg, begge legevaktleger og forskere.

Hva mener brukerne om legevakten, og hvordan kan legevakten gjennomføre en brukerundersøkelse? I denne episoden snakker Tone Morken med sykepleierne Linda Buanes og Frode Midtbø Bjørkedal fra Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt, og sykepleier Merete Allertsen ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM).

Hvilken nytte er det i å bruke video ved telefonsamtale mellom innringer og legevaktsentralen? I denne episoden snakker Tone Morken med Nathalie Sandal og Jesper Blinkenberg. Nathalie er legevaktsykepleier og ph.d-kandidat ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Jesper er legevaktlege, forsker og leder ved NKLM. Teknisk produksjonsstøtte: Lisa Marie Haraldseide

Er bruk av smittevernutstyr bare bra, eller kan det også være til skade? Covid-19 pandemien førte til strengere hygienekrav og mer bruk av smittevernutstyr. En av konsekvensene var mer hudplager blant helsepersonell. I denne episoden fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin snakker Tone Morken med hudlege Hilde Kristin Vindenes og arbeidsmedisiner Kaja Irgens-Hansen. De har gjennomført en studie av håndhygiene, bruk av verneutstyr og hudplager blant ansatte i helsetjenesten under pandemien.

Når du blir syk og trenger hjelp fra legevakten: Skal du ringe først? Hvorfor ikke bare reise direkte til legevaktlokalet? I denne episoden snakker Tone Morken med Vivian Midtbø og Jesper Blinkenberg. Vivian er sykepleier og ph.d. – kandidat ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), der hun forsker på prioritering og rådgivning på legevaktsentralen.

Skal den akutt syke pasienten legges inn på sykehus eller ikke? Dette er et av spørsmålene som legevaktleger står ovenfor daglig, og beslutningen kan ha avgjørende konsekvenser, både for pasienten og legen. I denne episoden snakker Tone Morken med Jesper Blinkenberg og professor Steinar Hunskår. Jesper er leder for Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og har studert sykehusinnleggelser i sin doktorgrad. Steinar er mangeårig fastlege og var hovedveileder i Jesper sitt doktorgradsarbeid.NKLM har også vært gjest i andre podkaster

LØRNTECH: Håvard Røste og Kristian Myklevoll, hvordan få best utbytte av LØRNs læringskanal?

Helseaktuelt - snakkes med Nakstad: Legevakt og pandemi var tema i denne episioden fra Helsedirektoratet. Hør hva Espen Rostrup Nakstad, Helen Brandstorp og Jesper Blinkenberg snakket om.

LØRNTECH: Kristian Myklevoll snakker om beslutningsstøtte i helsetjenesten.

Redaksjonen

Tone Morken

Forsker I - Bergen
tomo@norceresearch.no
+47 56 10 72 62

Lisa Marie Haraldseide

Forsker III - Bergen
liha@norceresearch.no
+47 56 10 72 22