Gå rett til innhold

Lytt til vår podkast!

NKLM lager podkastepisoder om legevakt. Podkasten heter Alrekpodden og er et samarbeid med Alrek Helseklynge.

Hvilken nytte er det i å bruke video ved telefonsamtale mellom innringer og legevaktsentralen? I denne episoden snakker Tone Morken med Nathalie Sandal og Jesper Blinkenberg. Nathalie er legevaktsykepleier og ph.d.-kandidat ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Jesper er legevaktlege, forsker og leder ved NKLM.

Er bruk av smittevernutstyr bare bra, eller kan det også være til skade? Covid-19 pandemien førte til strengere hygienekrav og mer bruk av smittevernutstyr. En av konsekvensene var mer hudplager blant helsepersonell. I denne episoden fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin snakker Tone Morken med hudlege Hilde Kristin Vindenes og arbeidsmedisiner Kaja Irgens-Hansen. De har gjennomført en studie av håndhygiene, bruk av verneutstyr og hudplager blant ansatte i helsetjenesten under pandemien.

Når du blir syk og trenger hjelp fra legevakten: Skal du ringe først? Hvorfor ikke bare reise direkte til legevaktlokalet? I denne episoden snakker Tone Morken med Vivian Midtbø og Jesper Blinkenberg. Vivian er sykepleier og ph.d. – kandidat ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), der hun forsker på prioritering og rådgivning på legevaktsentralen.

Skal den akutt syke pasienten legges inn på sykehus eller ikke? Dette er et av spørsmålene som legevaktleger står ovenfor daglig, og beslutningen kan ha avgjørende konsekvenser, både for pasienten og legen. I denne episoden snakker Tone Morken med Jesper Blinkenberg og professor Steinar Hunsgår. Jesper er leder for Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og har studert sykehusinnleggelser i sin doktorgrad. Steinar er mangeårig fastlege og var hovedveileder i Jesper sitt doktorgradsarbeid.



NKLM har også vært gjest i andre podkaster

LØRNTECH: Håvard Røste og Kristian Myklevoll, hvordan få best utbytte av LØRNs læringskanal?

Helseaktuelt - snakkes med Nakstad: Legevakt og pandemi var tema i denne episioden fra Helsedirektoratet. Hør hva Espen Rostrup Nakstad, Helen Brandstorp og Jesper Blinkenberg snakket om.

LØRNTECH: Kristian Myklevoll snakker om beslutningsstøtte i helsetjenesten.