Gå rett til innhold

Lytt til vår podkast!

NKLM lager podkastepisoder om legevakt. Podkasten produseres i samarbeid med Alrek Helseklynge.

Abonner gjerne på Legevaktpodden:

Kan kunstig intelligens gi oss en bedre legevakt? Hvordan kan kunstig intelligens brukes i legevaktsentralen? I denne episoden fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) snakker Tone Morken med Arngeir Berge og Siri-Linn Schmidt Fotland.

Norge er kanskje det landet verden som bruker mest CRP i primærhelsetjenesten og dermed også på legevakt. Hva er CRP og hva er nytten? I denne episoden fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin snakker Tone Morken med Ingrid Rebnord og Jesper Blinkenberg, begge legevaktleger og forskere.

Alarmen går på legevakten. AMK melder at ambulanse er på veg til en skadd mann etter ei bilulykke langs fjorden. Legevaktlegen må bestemme seg raskt: Skal jeg rykke ut, eller skal jeg la ambulansen ordne dette alene? I denne episoden fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), samtaler Tone Morken med Kristian Myklevoll og Jesper Blinkenberg, begge legevaktleger og forskere.

Akuttmedisinsk samtrening skal forberede lokalt personell til å gi best mulig hjelp til pasienten. Hvordan kan lokal akuttmedisinsk samtrening gjennomføres? I denne episoden fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), Norce, samtaler Tone Morken med Magnus Hjortdahl og Jesper Blinkenberg, begge legevaktleger og forskere.

Hva mener brukerne om legevakten, og hvordan kan legevakten gjennomføre en brukerundersøkelse? I denne episoden snakker Tone Morken med sykepleierne Linda Buanes og Frode Midtbø Bjørkedal fra Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt, og sykepleier Merete Allertsen ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM).

Hvilken nytte er det i å bruke video ved telefonsamtale mellom innringer og legevaktsentralen? I denne episoden snakker Tone Morken med Nathalie Sandal og Jesper Blinkenberg. Nathalie er legevaktsykepleier og ph.d-kandidat ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Jesper er legevaktlege, forsker og leder ved NKLM. Teknisk produksjonsstøtte: Lisa Marie Haraldseide

Er bruk av smittevernutstyr bare bra, eller kan det også være til skade? Covid-19 pandemien førte til strengere hygienekrav og mer bruk av smittevernutstyr. En av konsekvensene var mer hudplager blant helsepersonell. I denne episoden fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin snakker Tone Morken med hudlege Hilde Kristin Vindenes og arbeidsmedisiner Kaja Irgens-Hansen. De har gjennomført en studie av håndhygiene, bruk av verneutstyr og hudplager blant ansatte i helsetjenesten under pandemien.

Når du blir syk og trenger hjelp fra legevakten: Skal du ringe først? Hvorfor ikke bare reise direkte til legevaktlokalet? I denne episoden snakker Tone Morken med Vivian Midtbø og Jesper Blinkenberg. Vivian er sykepleier og ph.d. – kandidat ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), der hun forsker på prioritering og rådgivning på legevaktsentralen.

Skal den akutt syke pasienten legges inn på sykehus eller ikke? Dette er et av spørsmålene som legevaktleger står ovenfor daglig, og beslutningen kan ha avgjørende konsekvenser, både for pasienten og legen. I denne episoden snakker Tone Morken med Jesper Blinkenberg og professor Steinar Hunskår. Jesper er leder for Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og har studert sykehusinnleggelser i sin doktorgrad. Steinar er mangeårig fastlege og var hovedveileder i Jesper sitt doktorgradsarbeid.NKLM har også vært gjest i andre podkaster

LØRNTECH: Håvard Røste og Kristian Myklevoll, hvordan få best utbytte av LØRNs læringskanal?

Helseaktuelt - snakkes med Nakstad: Legevakt og pandemi var tema i denne episioden fra Helsedirektoratet. Hør hva Espen Rostrup Nakstad, Helen Brandstorp og Jesper Blinkenberg snakket om.

LØRNTECH: Kristian Myklevoll snakker om beslutningsstøtte i helsetjenesten.