Gå rett til innhold
<
<
Årsmelding 2023

Årsmelding 2023

Aktuelt

Publisert: 20.03.2024
Oppdatert: 20.03.2024

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin jobber kontinuerlig med å bygge opp og formidle faglig kunnskap om legevakt, legevaktsentral og overgrepsmottak. I vår nyeste årsmelding vil du få et nyttig innblikk i NKLMs virksomhet og våre pågående prosjekt.

Rekruttering av kvalifisert personell har vært en av de store utfordringene for legevaktene også i 2023. Rekrutteringsvanskene for leger har vært knyttet til fastlegekrisen, men i 2023 har vi sett tegn til at den negative utviklingen i fastlegeordningen har bremset opp, noe som kan bedre situasjonen også for legevaktene. Ordninger med Nordsjøturnus og landsdekkende ALIS-ordning er viktige tiltak. Gode, forutsigbare og trygge rammer for legevakt er viktig i den videre utviklingen av tjenesten.

I 2023 har vi hatt stor aktivitet på forskningsfeltet og hatt to disputaser tilknyttet NKLM. Først ut var daglig leder ved NKLM Jesper Blinkenberg med temaet akuttinnleggelser på sykehus. Avhandlingen viser legens dilemma ved akuttinnleggelser. Det er stor variasjon i hvor stor andel av pasientene legene legger inn. Leger som legger inn en lav andel, gir mindre belastning på sykehusene, men alvorlige tilstander, som hjerteinfarkt, blindtarmbetennelse, blodpropp på lungene og hjerneslag, kan bli oversett. Dag Ståle Nystøyl ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse har vært tilknyttet NKLM og disputerte med avhandlingen om samhandling mellom luftambulansen og legevakt. Pasienter som trenger luftambulanse, taper i liten grad leveår selv om ikke luftambulansen kan rykke ut, og ambulansepersonell og legevakt tar ansvar for pasientene.

Det er viktig for NKLM å bidra til spredning av kunnskap om legevaktfeltet. Derfor etablerte NKLM i 2023 Legevaktpodden, en podkast for alle som er interessert i legevakt. Temaene som diskuteres i podkasten spenner fra presentasjoner av ny forskning på feltet til hverdagslige utfordringer på legevakt.

Høsten 2023 startet prosjektet Kompetanseutvikling på selvskading og selvmordsfeltet. Kokom leder prosjektet, og NKLM bidrar med innspill og har ansvaret for å produsere nettkurs for legevaktpersonell. Prosjektet vil bli et viktig bidrag for å heve kompetansen for hjelp til denne pasientgruppen.

Det har vært stor aktivitet i Faggruppe for overgrepsmottak i 2023. Det har blitt holdt grunnkurs og lederseminar. Nasjonal mal for klinisk rettsmedisinsk legeerklæringer med tilhørende veiledningstekst ble publisert. Den nasjonale undersøkelsesprotokollen ble også oppdatert for å samsvare med elementene i mal for legeerklæring. Mange fagmiljø har bidratt i dette arbeidet. NKLM har også etablert kontakt med flere aktører på vold og overgrepsfeltet, blant annet den rettsmedisinske kommisjon (DRK).

Vi håper Årsmeldingen for 2023, sammen med nettsiden legevaktmedisin.no, gir et nyttig innblikk i NKLM sin virksomhet.

Kontakt

Jesper Blinkenberg

Leder NKLM - Bergen
jebl@norceresearch.no
+47 56 10 72 16

Andre nyheter

Se alle artikler

Hold deg oppdatert på nyheter fra NKLM

Meld deg på vårt nyhetsbrev