National Centre for Emergency Primary Health Care

Vi utvikler faglige resurser og støtteverktøy til drift og utvikling av legevakter.

Verktøykasse for legevakt

Overgrepsmottak

Vi driver forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak og driver kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottakene.

Kunnskaps- og opplæringsressurser for overgrepsmottak

Nettkurs og opplæringsmateriell

Vi tilbyr ulike nettkurs i akuttmedisin og arrangerer webinarer oglager undervisningsmateriell for de som jobber i og med legevakt.

Se oversikt over aktuelle kurs, webinarer og ressurser.
See all projects

NKLM bygger og formidler kunnskap innen kommunal legevaktmedisin gjennom forskning og fagutvikling.

Les mer om NKLM