Gå rett til innhold
<
<
Nasjonalt legevaktregister

Nasjonalt legevaktregister

, , Legevaktkart, ,

Formålet med Nasjonalt legevaktregister (opprettet i 2005) er å få innsyn i legevaktorganiseringen i Norge.
Registeret oppdateres annet hvert år med oversikt over legevaktene og legevaktsentralene, opplysninger om organisering, bemanning og utsyr.

Helsedirektoratet har i tillegg gitt Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) i oppdrag å samle inn data til nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt.
NKML sender elektronisk spørreskjema til alle legevakter ved leder.

Spørreundersøkelsen i 2024 er den tiende undersøkelsen om legevaktorganisering i Norge siden oppstart i 2005.

I tillegg til standarsspørsmål ble det lagt inn spørsmål basert på aktuelle kunnskapsbehov.

Her er noen av funnene fra undersøkelsen i 2024:

  • Det er registrert 167 legevakter i Norge; 83 en-kommune legevakter og 84 interkommunale legevakter
  • Det er 94 legevaktsentraler i Norge
  • 109 legevakter har sykepleier som leder av legevakten
  • 117 legevakter har gjort tiltak for å bedre rekrutteringen av kvalifisert helsepersonell
  • En av tre legevakter mangler legevaktbil
  • En av tre legevakter mottar epikrise kun av og til eller sjeldnere etter innleggelse

Resultatene av de nasjonale kvalitetsindikatorene for legevakt 2024 finnes på Helsedirektoratets nettsider Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus - Helsedirektoratet

Kontaktperson

Merete Allertsen

Rådgiver NKLM - Bergen

mera@norceresearch.no
+47 56 10 72 02

Prosjektfakta

Navn

Nasjonalt legevaktregister

Status

Aktiv

Periode

01.08.05 - 31.12.28

Sted

Bergen

Finansiering

Norwegian Directorate of Healt

Prosjekteier

NKLM, NORCE

Prosjektmedlemmer

Relaterte prosjekter

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter