Gå rett til innhold
<
<
Seksuell aktivitet og kvelning med og uten samtykke

Seksuell aktivitet og kvelning med og uten samtykke

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om kvelning som del av frivillig seksuell aktivitet og som ledd i overgrep og vold. Kvelning, også kalt halsgrep eller choking, er en potensielt skadelig og i verste fall dødelig handling som brukes som kontroll ved seksuelle overgrep og relasjonsvold. Samtidig kan kvelning brukes ved frivillig seksuell aktivitet. Klinisk erfaring tilsier at praksisen er økende både ved frivillig seksuell aktivitet og ved seksuelle overgrep. Konsekvensene er ukjente. Vi trenger mer kunnskap om forekomst, assosierte faktorer og akutte og mer langsiktige konsekvenser. Fenomenet skal kartlegges gjennom en spørreundersøkelse og en strukturert datainnsamling hos henholdsvis en populasjon unge som kontakter en helsetjeneste for seksuell helse og personer som kontakter legevakt for hjelp etter seksuelle overgrep eller relasjonsvold. Funnene kan bidra til bedret forståelse, helseopplysning, helsetjeneste og rettslig dokumentasjon.

Prosjektfakta

Navn

Seksuell aktivitet og kvelning med og uten samtykke

Status

NOTSTARTED

Periode

01.01.25 - 31.12.30

Sted

Bergen

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Dina Midttun
Cecilie Hagemann
Odd Martin Vallersnes

Samarbeidspartnere

NORCE, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo