Gå rett til innhold

Hva er brukerundersøkelse på legevakt?

Brukerundersøkelsen består av et spørreskjema som skal fange opp pasienters erfaringer i møte med legevakt.

Vi tilbyr elektonisk brukerundersøkelse.

Skjemaet er utviklet av oss i NKLM og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Er det forskriftfestet?

Ja. Kravet om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring er lovfestet i Helse og omsorgstjenestelovens § 4-2 og Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 8 d) om plikten til å vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer.

Fordeler og ulemper

Elektronisk brukerundersøkelse har flere fordeler, men også noen ulemper.

Fordeler:

  • Det er enkelt å sende ut som SMS til brukerens telefon
  • Brukeren kan svare anonymt via en lenke de får tilsendt på SMS
  • Svarene kommer direkte inn i en database som gjør at vi i NKLM kan systematisere resultatene og opprette en rapport til dere

Ulemper:

  • Enkelte grupper brukere av legevakt kan bli utelatt fordi de ikke kan svare elektronisk. Dette gjelder brukere som ikke har smarttelefon eller av andre grunner ikke er i stand til å svare på en elektronisk undersøkelse. For eksempel kan man miste svar fra en del eldre pasienter.

Hvordan komme i gang?

Legevakter som ønsker å benytte seg av den elektroniske versjonen kan kontakte NKLM på e-post brukerus.nklm@norceresearch.no.

Hør gjerne vår podkastepisode fra Legevaktpodden om sykepleierne Linda Buanes og Frode Midtbø Bjørkedal fra Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt sine erfaringer med å gjennomføre en brukerundersøkelse.

Kontakt oss gjerne ved spørsmål

Merete Allertsen

Rådgiver NKLM - Bergen
mera@norceresearch.no
+47 56 10 72 02

Tone Morken

Forsker I - Bergen
tomo@norceresearch.no
+47 56 10 72 62

Relatert prosjekt

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter