Gå rett til innhold
<
<
Kartleggingsundersøkelse av overgrepsmottakene

Kartleggingsundersøkelse av overgrepsmottakene

Aktuelt

Publisert: 27.06.2024
Oppdatert: 26.06.2024

Helsedirektoratet lanserte juli 2021 Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak. Retningslinjen er viktig for tjenesten og tydeliggjør ansvarsforhold, organisering, samhandling og kompetanse.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har kartlagt hvordan retningslinjen er fulgt opp i overgrepsmottakene, og fått innsikt i hva som er løst og hva som fortsatt er utfordringsbilde.

Hovedfunnene er:

  • Alle overgrepsmottak tilbyr undersøkelse til alle kjønn og nedre aldersgrense for undersøkelse av barn er 14 år ved flertallet av overgrepsmottakene.
  • Overgrepsmottakene rapporterer svært ulike økonomiske rammer, og mange mottak har utfordringer med å opprettholde tilfredsstillende beredskap og kompetanse.
  • Fortsatt har mange overgrepsmottak uforpliktende ringeliste og derfor økt risiko for manglende tilgjengelighet av nødvendig personell. Dette kan medføre forsinkelse i mottak av overgrepsutsatte.
  • Personellet ved mange overgrepsmottak har ikke fått mulighet til å opparbeide tilstrekkelig spesialkompetanse, særlig innen klinisk rettsmedisinsk sakkyndighet.
  • Organisering, tilbud og varighet av den medisinske og psykososiale oppfølgingen varierer i svært stor grad.

Gå til prosjektet og les rapporten

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter