Tilleggsressurser til Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral

Helsedirektoratet har utarbeidet Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral, som skal være til hjelp for kommunen ved organisering, drift, ledelse og kvalitetsarbeid i den kommunale legevaktordningen.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har laget forslagslister og annen informasjon, se nedenfor.