Go straight to content

Tilleggsressurser til Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral

Helsedirektoratet har utarbeidet Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral, som skal være til hjelp for kommunen ved organisering, drift, ledelse og kvalitetsarbeid i den kommunale legevaktordningen.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har laget forslagslister og annen informasjon, se nedenfor.