Gå rett til innhold
<
<
Video i legevaktsentral – et nyttig verktøy

Video i legevaktsentral – et nyttig verktøy

Aktuelt

Publisert: 20.05.2022
Oppdatert: 10.08.2022

Videoverktøy er tatt i bruk ved nesten 80 % av legevaktsentralene. Bruk av video påvirker operatørens vurdering av hastegrad og valg av tiltak, og oppleves som et nyttig verktøy for operatørene.

, , video i legevaktsentral ill, ,

Det kan være vanskelig for operatør å få et fullverdig bilde av pasientens situasjon. Video åpner opp for en ny måte å jobbe på ved at man også kan se pasienten. Det er ikke nytt å bruke video i legekonsultasjoner, og bruk av video ble særlig aktualisert under covid-19 pandemien. Det som imidlertid er nytt, er at video nå kan brukes av operatørene i legevaktsentraler.

Helsedirektoratet har som mål at alle landets legevaktsentraler skal ha tilgang til videoløsninger under samtalen med innringer som hjelp til å vurdere og prioritere henvendelser fra publikum. I den anledning har Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) fått i oppdrag å legge til rette for- og støtte opp under bruk av video i legevaktsentral. Vi har formidlet bruk av videoverktøy via konferanser, utvikler nettkurs for bruk av video i legevaktsentral og har inkludert informasjon om bruk av video i Legevaktindeks. I tillegg har vi gjennomført arbeidsmøter med ulike legevaktsentraler for å få tilbakemeldinger fra operatørene om bruk av videoverktøy. Spørsmål om operatørenes bruk av video ble også lagt inn i Vakttårnprosjektet.

Erfaringer viser at video er svært nyttig for å hjelpe operatøren til å avklare situasjoner og skape en felles situasjonsforståelse mellom pasient og operatør. Resultater fra Vakttårnprosjektet viser at video blir mest brukt ved problemstillinger som omhandler hud: kutt, sår, utslett, hevelse og blødning. Hastegrad og tiltak ble endret i mer enn en tredjedel av registreringene etter bruk av video.

Man lager seg bilder i hodet av hvordan situasjonen er, også kan det være helt annerledes når man ser det på video.

Operatør i legevaktsentral

NKLM har utarbeidet en rapport etter fullført oppdrag fra Helsedirektoratet når det gjelder Video i legevaktsentral.

Les hele rapporten her:

Sandal N. Video i legevaktsentral. Rapport nr. 2-2022. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE Norwegian Research Centre, 2022.

Kontakt

Nathalie Sandal

Forsker III - Bergen
nsan@norceresearch.no
+47 56 10 73 05

Relaterte prosjekter

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert på nyheter fra NKLM

Meld deg på vårt nyhetsbrev