Gå rett til innhold
<
<
Innføring av video i legevaktsentralen - oppdrag fra Helsedirektoratet

Innføring av video i legevaktsentralen - oppdrag fra Helsedirektoratet

, Nathalie Sandal, NKLM, Illustrasjon Nyhetsmelding rapport 2 2022 video i legevaktsentral, ,

Nathalie Sandal, NKLM

Videoverktøy er tatt i bruk ved over 80 % av norske legevaktsentraler per august 2022. Bruk av video er et nytt, og stort steg for operatører i legevaktsentralene og åpner for en ny måte å jobbe på.

Per 2021 er det registrert 94 legevaktsentraler i Norge som skal motta og håndtere henvendelser fra innbyggere hele døgnet. Telefonkontakt med legevaktsentral er ofte den første kontakten med helsevesenet i det som oppleves som akutte situasjoner. Beslutningene som tas av sykepleier i legevaktsentralen varierer ut ifra hva som presenteres av symptombilde og behov. Selv om sykepleierne bruker beslutningsstøtteverktøy, kan det være vanskelig for operatør å få et fullverdig bilde av pasientens situasjon.

Helsedirektoratet har som mål at alle landets legevaktsentraler skal ha tilgang til videoløsninger som kan understøtte arbeidet med å vurdere og prioritere henvendelser fra publikum om akutt helsehjelp. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har fått i oppdrag å legge til rette for- og støtte opp under dette.

NKLM har bistått med å gjøre bruk av video i legevaktsentral kjent, tilbudt faglig støtte, samlet inn tilbakemeldinger om bruk, og lagt til rette for innsamling av data til forskning på bruk av video i legevaktsentral.

Bruk av videoverktøy har blitt formidlet via konferanser, nettkurs og i beslutningsstøtteverktøy. Gjennomførte arbeidsmøter med operatører fra ulike legevaktsentraler viser at tilbakemeldinger fra operatører som bruker videoverktøy, i all hovedsak er positive. Spørsmål om operatørenes bruk av video er lagt inn i Vakttårnprosjektet for å legge til rette for innsamling av data til forskning.

Vil du lese mer om operatørenes erfaringer med bruk av video i legevaktsentralen, klikk her.

Kontaktperson

Nathalie Sandal

Forsker III - Bergen

nsan@norceresearch.no
+47 56 10 73 05

Prosjektfakta

Navn

Innføring av video i legevaktsentralen - oppdrag fra Helsedirektoratet

Status

Aktiv

Periode

23.08.21 - 30.10.22

Sted

Bergen

Finansiering

Norwegian Directorate of Healt

Prosjekteier

NKLM, NORCE

Prosjektmedlemmer