Gå rett til innhold
<
<
Mer hudplager under covid-19 pandemien

Mer hudplager under covid-19 pandemien

Aktuelt

Publisert: 11.01.2023
Oppdatert: 20.04.2023

En artikkel om håndhygiene, bruk av beskyttelsesutstyr og hudplager blant personell ved legevakter og sykehus, er nylig publisert i samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus, Universitetet i Bergen og NKLM.

Bakgrunnen for studien var søkelyset på håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr under covid-19 pandemien. I en spørreundersøkelse blant renholdere, barnehagepersonell og helsepersonell, deltok 602 ansatte fra Helse Bergen og legevakter i Bergensområdet.

Målet var å undersøke om mer håndhygiene, bruk av personlig beskyttelsesutstyr og hånddesinfeksjon økte forekomsten av hudsymptomer blant ansatte.

Forfatterne fant at mer håndvask, bruk av hånddesinfeksjonsmidler og hansker hadde sammenheng med mer hudsymptomer fra hånd, håndledd og underarmer. Økt bruk av munnbind/åndedrettsvern hadde sammenheng med mer hudplager i ansiktet.

Strengere hygiene og bruk av beskyttelsesutstyr under pandemien økte risikoen for hudplager både hos helsepersonell, renholdere og barnehagepersonell.

Kontakt

Tone Morken

Forsker I - Bergen
tomo@norceresearch.no
+47 56 10 72 62

Relatert prosjekt

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter