Gå rett til innhold
<
<
Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsevesenet under covid-19 pandemien (COV-HygPro)

Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsevesenet under covid-19 pandemien (COV-HygPro)

, Foto: Haukeland Universitetssykehus, Mer hudplager under pandemien legevakt, ,

Foto: Haukeland Universitetssykehus

Covid-19 pandemien har ført til at alle må være mer nøye med håndvask og bruk av hånddesinfeksjon, både privat og i arbeidet. For mange har pandemien endret måten vi arbeider på og hvilke rutiner vi har for hygiene og beskyttelsesutstyr. Vi vet fra tidligere undersøkelser at håndeksem er vanlig hos helsepersonell. Spørsmålet er om håndeksem er blitt vanligere under den pågående covid-19 pandemien og hvilke faktorer som i så fall kan ha betydning. Vi benytter bl.a. mer munnbind/åndedrettsvern – hvordan påvirker det huden i ansiktet? Mange vil kunne oppleve stress under covid-19-pandemien i ulike sammenhenger, men kan stress-situasjonen påvirke håndhygieneprosedyrer og evt. utløse handlinger som stadig gjentas? I studien inviterer vi ansatte i Helse Bergen/legevakter i Bergen og omegn til å delta i en spørreundersøkelse der vi bl.a. spør om rutiner for håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr i arbeidet. Videre ønsker vi å kartlegge forekomst av håndeksem og hudskader og i hvilken grad de ansatte har symptomer som en kan se ved tvangslidelser. Ved å koble studien til den pågående befolkningsstudien Rhinessa Bergen oppfølgingsstudie vil vi kunne sammenligne risikofaktorer og forekomst av eksem/hudskader i helsevesenet med den generelle befolkningen. Studien vil også kunne gi oss kunnskap om tiltak som kan virke forebyggende. Deltakere som har eksem/hudskader som er av en slik grad at en vil trenge oppfølging vil få tilbud om utredning ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Hensikten med en slik utredning er å vurdere grad av skade på hudbarriere, om eksem/hudskader skyldes kontakt med irritanter eller allergener og å gi oppfølging med råd om forebygging og behandling. I forbindelse med utredningen vil en bl.a. vurdere hudens barrierefunksjon gjennom måling av transepidermalt vanntap og sammenligne med resultater fra befolkningsstudien Rhinessa Bergen oppfølgingsstudie.

Kontaktperson

Tone Morken

Forsker I - Bergen

tomo@norceresearch.no
+47 56 10 72 62

Prosjektfakta

Navn

Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsevesenet under covid-19 pandemien (COV-HygPro)

Status

Aktiv

Periode

01.11.20 - 01.11.23

Prosjektmedlemmer

Kaja Irgens-Hansen
Randi Jacobsen Bertelsen
Cecilie Svanes
Hilde Kristin Vindenes
Ole Jacob Torkildsen Møllerløkken
Trude Duelien Skorge
Jude Nicholas