Gå rett til innhold
<
<
Utfordring å få gjennomført diagnostiske prosedyrer ved sepsis

Utfordring å få gjennomført diagnostiske prosedyrer ved sepsis

Aktuelt

Publisert: 10.03.2020
Oppdatert: 22.07.2022

Viktige prosedyrer for å gjenkjenne sepsis ble forsinket eller ikke fullført hos en betydelig andel pasienter som var innlagt på akuttmottaket med sepsis.

I studien "Early diagnosis of sepsis in emergency departments, time to treatment, and association with mortality: An observational study" ser forskere på tidsaspektet ved gjennomføring av diagnostiske prosedyrer for å gjenkjenne sepsis ved norske akuttmottak. I tillegg ser forskerne på assosiasjoner mellom diagnostiske prosedyrer og tid til antibiotikabehandling, og assosiasjoner mellom tid til antibiotikabehandling og dødelighet.

Funn fra studiet viste at:

  • Av undersøkelsespasientene hadde 72,9 % dokumentert triage innen 15 minutter etter presentasjon for akuttmottakene, 44,9 % ble undersøkt av en lege i samsvar med triage-prioriteringen, 44,4 % ble observert tilstrekkelig gjennom kontinuerlig overvåking av tegn mens de var på akuttmottaket, og 25,4 % fikk antibiotika i løpet av en time.
  • For pasienter hvor alle disse viktige diagnostiske prosedyrene var forsinket eller manglet, ble den forventede forsinkelsen av antibiotikabehandling estimert til 2,5 timer, sammenlignet med pasienter som fikk gjennomført disse diagnostiske prosedyrene til rett tid.
  • Pasientene i studien hadde en 30-dagers dødelighet på 9.9 %.

Denne observasjonsstudien fra 24 akuttmottak i Norge inkluderte 1559 pasienter med infeksjon og minst to systemiske inflammatoriske responssyndromkriterier.

Husabø G, Nilsen RM, Flaatten H, Solligård E, Frich JC, Bondevik GT, Braut GS, Walshe K, Harthug S, Hovlid E. Early diagnosis of sepsis in emergency departments, time to treatment, and association with mortality: An observational study. PLoS One. 2020 Jan 22;15(1):e0227652. doi: 10.1371/journal.pone.0227652. eCollection 2020. PMID:31968009

Kontakt

Gunnar Tschudi Bondevik

Forsker I - Bergen
gbon@norceresearch.no
+47 56 10 72 17