Gå rett til innhold
<
<
Årsmelding 2022

Årsmelding 2022

Aktuelt

Publisert: 21.04.2023
Oppdatert: 20.03.2024

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin jobber kontinuerlig med å bygge opp og formidle faglig kunnskap om legevakt, legevaktsentral og overgrepsmottak. I vår nyeste årsmelding vil du få et nyttig innblikk i NKLMs virksomhet og våre pågående prosjekt.

Fastlegekrisen påvirker legevaktene. I et prosjekt i NKLM har vi undersøkt betydningen av varigheten av relasjonen mellom pasient og fastlege. Vi fant at det å ha samme fastlege over flere år medførte en redusert bruk av legevakt, redusert risiko for akuttinnleggelser i sykehus, og redusert risiko for død neste år. Fastlegeordningens betydning for legevakt strekker seg langt ut over fastlegenes plikt til å delta i legevakt.

Pilot legevakt er et prosjekt der det ble prøvd ut en ny måte å organisere legevakt i et stort legevaktdistrikt med store avstander. NKLM har evaluert ordningen og leverte rapporten høsten 2022.

I løpet av 2022 har de aller fleste legevaktsentralene tatt i bruk video som kommunikasjonsverktøy. NKLM har bistått legevaktsentralene med innføring og levert en rapport som viser at legevaktsentralene bruker video i kun 3 % av henvendelsene, og video brukes mest ved sårskader/kutt, utslett og barn med feber. Høsten 2022 utviklet NKLM et nettkurs i samarbeid med NAKOS om hvordan video kan brukes på en trygg og god måte i legevaktsentralen.

NKLM har i 2022 hatt mange aktiviteter innenfor kompetanse og fagutvikling for overgrepsmottak. NKLM har i samarbeid med Kripos, Oslo Universitetssykehus Avdeling for Rettsmedisinske fag og Overgrepsmottaket i Oslo laget en digital opplæring i sporsikringsarbeidet ved overgrepsmottak.

Vi håper Årsmeldingen for 2022 sammen med nettsiden vår gir et nyttig innblikk i NKLM sin virksomhet.

Kontakt

Jesper Blinkenberg

Leder NKLM - Bergen
jebl@norceresearch.no
+47 56 10 72 16

Andre nyheter

Se alle artikler

Hold deg oppdatert på nyheter fra NKLM

Meld deg på vårt nyhetsbrev