Go straight to content

Veiledere, faglige prosedyrer og rutiner for overgrepsmottak

Her finner du protokoll for rettsmedisinsk undersøkelse, nasjonal sporblankett, skissetegninger, rettningslinjer for prøvetagning etc.

Digital opplæring i sporsikring ved overgrepsmottak etter seksuelle overgrep