Go straight to content
<
<
Video i legevaktsentraler

Video i legevaktsentraler

, Nathalie Sandal, NKLM NORCE, Illustrasjon Nyhetsmelding rapport 2 2022 video i legevaktsentral, ,

Nathalie Sandal, NKLM NORCE

En ny løsning for videokommunikasjon er tatt i bruk ved nesten 80 % av norske legevaktsentraler. Dette er et nytt og stort steg for operatører i legevaktsentralene og åpner for en ny måte å jobbe på.

Per 2021 er det registrert 94 legevaktsentraler i Norge som skal motta og håndtere henvendelser fra innbyggere hele døgnet. Telefonkontakt med legevaktsentral er ofte den første kontakten med helsevesenet i det som oppleves som akutte situasjoner. Beslutningene som tas av sykepleier i legevaktsentralen varierer ut ifra hva som presenteres av symptombilde og behov. Selv om sykepleierne bruker beslutningsstøtteverktøy, kan det være vanskelig for operatør å få et fullverdig bilde av pasientens situasjon.

Helsedirektoratet har som mål at alle landets legevaktsentraler skal ha tilgang til videoløsninger som kan understøtte arbeidet med å vurdere og prioritere henvendelser fra publikum om akutt helsehjelp. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har fått i oppdrag å legge til rette for- og støtte opp under dette.

NKLM har bistått med å gjøre bruk av video i legevaktsentral kjent, tilbudt faglig støtte, samlet inn tilbakemeldinger om bruk, og lagt til rette for innsamling av data til forskning på bruk av video i legevaktsentral.

Bruk av videoverktøy har blitt formidlet via konferanser, nettkurs og i beslutningsstøtteverktøy. Gjennomførte arbeidsmøter med operatører fra ulike legevaktsentraler viser at tilbakemeldinger fra operatører som bruker videoverktøy, i all hovedsak er positive. Spørsmål om operatørenes bruk av video er lagt inn i Vakttårnprosjektet for å legge til rette for innsamling av data til forskning.

Contact

Nathalie Sandal

Researcher - Bergen

nsan@norceresearch.no
+47 56 10 73 05

Project facts

Name

Video i legevaktsentraler

Status

CONCLUDED

Duration

23.08.21 - 30.10.22

Location

Bergen

Funding

Norwegian Directorate of Healt

Prosjekteier

NKLM, NORCE

Project members

Nathalie Sandal

Realterte prosjekter

See all projects
See all projects