Gå rett til innhold
<
<
Læring av medisinske feil ved legevakttjeneste

Læring av medisinske feil ved legevakttjeneste

Bakgrunn

Pasientklager har vist seg egnet som utgangspunkt for å lære av medisinske feil. Legevakt er særlig utsatt for slike klager.

Mål

Å identifisere faktorer ved person og situasjon som øker risikoen for uheldige hendelser og feil.

Materiale og metode

Pasientklager i løpet av ett år til legevakter som dekker en populasjon på halvannen million innbyggere. Det anslås mottak av ca 200 klager for analyse av handling og utfall.

Det vil bli utviklet dataprogram for avidentifiseringsprosessen og overføring av data.

Det vil bli brukt case-control design der hendelse knyttet til påklaget lege er case og konsultasjon knyttet til lege som ikke er påklaget er control.

Implikasjoner/relevans

Det er forventet at studien vil avklare hvilken betydning legenes alder, kjønn, etnisitet vil ha for uheldige hendelser og feil.

Likeledes hvilke tilstander, situasjoner og systemforhold som gir økt risiko for slike; og om utdanning utenfor Norge, er av betydning.

Prosjektfakta

Navn

Læring av medisinske feil ved legevakttjeneste

Status

CONCLUDED

Periode

01.05.13 - 31.12.18

Sted

Bergen

Prosjektmedlemmer

ikke tilsatt