Gå rett til innhold
<
<
Bruk av krisesentre under covid-19 pandemien - KRICO

Bruk av krisesentre under covid-19 pandemien - KRICO

, Arngeir Berge, NKLM, CONOPRI prosjektbilde, <p>Foto: Arngeir Berge, NKLM NORCE</p>,

Arngeir Berge, NKLM

Bruk av krisesentre under covid-19 pandemien

Restriksjoner under den globale covid-19 pandemien medførte omfattende inngripen i menneskers liv. I Norge stengte store deler av samfunnet ned i midten av mars 2020 og det ble anbefalt å holde seg mest mulig hjemme. Hvordan denne endringen påvirket mennesker som levde med vold i nære relasjoner, er uvisst. I Norge har vi systematisk innsamling av data fra alle landets krisesentre med årlige rapporter, noe som gir en unik mulighet til å forske på mulige endringer i bruk av krisesentrene under covid-19 pandemien. Dataene som ble innrapportert danner grunnlaget for studien.

I dette prosjektet undersøkte vi hvordan krisesentrene ble brukt under covid-19 pandemien i 2020 og sammenlignet med bruken i 2019. Videre undersøkte vi om de som oppsøkte krisesentrene under pandemien rapporterte om annen type vold enn de som oppsøkte krisesentrene året før. Siden Oslo ble hardest rammet av pandemirestriksjonene, sammenlignet vi krisesenteret i Oslo med resten av landets krisesentre.

Hovedresultat

Bruken av krisesentrene gikk ned under pandemien, særlig for dagbrukerne og mer markant for Oslo enn for krisesentrene i resten av Norge. Ikke uventet gikk telefonhenvendelsene opp. Det var en høyere andel med førstegangsbrukere (både beboere og dagbrukere) under pandemien sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Noen forskjeller ble funnet mellom Oslo og resten av landet: Beboere på krisesenteret i Oslo rapporterte mer psykisk vold, fysisk vold, og trusler, under pandemien enn året før. Vi fant ikke det samme blant beboerne i resten av landets krisesentre. Blant Oslos dagbrukerne var det færre som rapporterte om opplevde psykisk vold og færre som tok med seg barna til krisesentrene under pandemien enn før, slike endringer ble ikke funnet i resten av landet.

Kunnskap om bruk av krisesentrene kan benyttes i håndtering av denne sårbare gruppen utsatt for vold i nære relasjoner, dersom nye pandemier eller katastrofer inntrer.

Artikkelen er publisert i Womens’s health

Baste V, Haukenes I, Morken T, Moen BE, Alsaker K. Utilization of Norwegian crisis shelters before and during the COVID-19 pandemic. Women's Health. 2023; DOI:10.1177/17455057231202405.

Kontaktperson

Valborg Baste

Forsker II - Bergen

vaba@norceresearch.no
+47 56 10 72 09

Prosjektfakta

Navn

Bruk av krisesentre under covid-19 pandemien - KRICO

Status

Aktiv

Periode

01.03.21 - 31.12.23

Sted

Bergen

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Inger Haukenes
Bente Elisabeth Moen

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen