<
<
Hogne Sandvik

Hogne Sandvik

Forsker I

hosa@norceresearch.no
Årstadveien 17, 5009 Bergen

Hogne Sandvik

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Hogne Sandvik

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt

Legevakten sterkt påvirket av pandemien i 2020

Aktuelt

Flest akuttinnleggelser med magesmerter og brystsmerter

Aktuelt

Barn på legevakt

Aktuelt

Fastlegers og legevaktlegers rolle ved øyeblikkelig hjelp-innleggelser