Gå rett til innhold

Legevakthåndboken

Legevakthåndboken er en klinisk referansehåndbok hovedsakelig beregnet på leger i legevakt. Den har også hatt stor utbredelse blant medisinstudenter, turnusleger og allmennleger siden den kom ut første gang i 1993. Den er en praktisk håndbok som gir beslutningsstøtte og behandlingsråd.

Boken har vært revidert to ganger tidligere, sist i 2005. Når den nå skulle revideres på nytt, ble det avgjort at denne versjonen skulle være elektronisk.

Digital utgave ble lansert i september 2012. Helsebiblioteket har støttet prosjektet og Legevakthåndboken er derfor gratis tilgjengelig for alle i Norge, enten på internett via www.helsebiblioteket.no eller www.lvh.no eller ved nedlastbar app til smarttelefon.

NKLM, Skjermdump fra lvh.no., Bilde, ,

Kilde:
NKLM

Skjermdump fra lvh.no.

Forlaget Gyldendal Akademisk er utgiver og har stått for layout og teknisk tilrettelegging. NKLM har ansvaret for revisjon og tilpasning av det faglige innholdet. Den elektroniske versjonen av Legevakthåndboken har den samme struktur og inndeling som tidligere versjoner. Stoffet er spisset mot legevakt og avgrensninger gjort mot fastlegens oppgaver. Akuttmedisindelen er rettet mot allmennlegenes funksjon og korresponderer med innholdet i de obligatorske kurs i akuttmedisin for allmennleger.

Ingrid H. Johansen og Jesper Blinkenberg fra NKLM er redaktører for den nye utgaven. Med seg i arbeidet har de hatt utvalgte allmennleger med interesse for legevaktmedisin, og ressurspersoner fra spesialisthelsetjenesten.

Kontakt

Jesper Blinkenberg

Leder NKLM - Bergen
jebl@norceresearch.no
+47 56 10 72 16

Ingrid Hjulstad Johansen

Forsker II - Bergen
ijoh@norceresearch.no
+47 56 10 72 49