Gå rett til innhold
<
<
Vil gjøre det enklere å forske på legevakt-pasienter – kan forbedre behandlingen på sikt

Vil gjøre det enklere å forske på legevakt-pasienter – kan forbedre behandlingen på sikt

Aktuelt

Publisert: 15.11.2023
Oppdatert: 15.11.2023

Thomas Hovmøller Ris

I 2022 var det nesten 1,5 millioner konsultasjoner med legevakt i Norge. Men det er vanskelig å rekruttere pasienter i legevakten til forskningsprosjekter. Dette vil Jesper Blinkenberg og Sverre Litleskare endre på.

– Hvis vi får mulighet til å rekruttere pasienter til forskningsprosjekter i legevakten gir dette oss helt nye muligheter som på sikt kan forbedre behandlingen, sier Jesper Blinkenberg, leder av Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin, NORCE.


NORCE er en av partnerne i Praksisnett, som gjør det mulig for forskere å rekruttere pasienter hos fastlegen og gjennomføre gode og kvalitetssikrede studier.

Gjennom Praksisnett kan fastlegene som er med i nettverket få opp en oversikt over pasienter som kan inviteres til studien. Praksisnett dekker om lag 10% av alle norske pasienter.

Praksisnett har vært en suksess. Nesten 30 prosjekter har brukt Praksisnett til å rekruttere pasienter

Sverre Litleskare, leder av Praksisnett Vest i Allmennmedisinsk Forskningsenhet, NORCE

Nå ønsker vi, i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) i Bergen og resten av partnerne i PraksisNett, å utvide denne muligheten slik dette også gjelder pasienter i legevakten.

– Tidligere var det slik at man måtte spørre de enkelte fastlegekontorer om de hadde mulighet for å rekruttere pasienter til et forskningsprosjekt. Det har endret seg totalt med Praksisnett. Praksisnett har vært en suksess. Nesten 30 prosjekter har brukt Praksisnett til å rekruttere pasienter og mange flere har vist interesse. Derfor gir det god mening å utvide denne muligheten til Legevakten også, sier Sverre Litleskare, leder av Praksisnett Vest i Allmennmedisinsk Forskningsenhet, NORCE.

På legevakt er det for eksempel aktuelt å forske på:

  • Prioritering av pasienten (triagering), først i telefon og så ved oppmøte på legevakten.
  • Håndtering av akutt sykdom på legevakt og fastlegekontor, alt fra akutte infeksjoner til brystsmerter og uklare sykdomsbilder hos eldre med akutt forverring av sykdom.

NORCE har inne en søknad hos Norges forskningsråd om å utvide Praksisnett til legevakten også. Svaret på søknaden ventes først å komme om et år.

Kontakt

Jesper Blinkenberg

Leder NKLM - Bergen
jebl@norceresearch.no
+47 56 10 72 16

Sverre Litleskare

Forsker II, forskningsleder Praksisnett Vest - Bergen
svli@norceresearch.no
+47 56 10 76 56

Les mer om PraksisNett

Meld deg på vårt nyhetsbrev